Det var 8. oktober den tragiske ulykken skjedde i Arefjord på Sotra. To kolleger, en kvinne og en trebarnsfar, omkom.

Bil kom imot

De stanset for et barn som skulle krysse veien. 42-åringen kom bakfra i sin lastebil, men klarte ikke å bremse i tide.

Han traff bilen foran, og den ble skjøvet ut i motsatt kjørerebane. Den kolliderte med en bil som kom imot.

Han var tiltalt for uaktsomt bildrap og aktor la ned påstand om fengsel i 30 dager og tap av førerett i tre år.

Lettet over frifinnelse

— Min klient tenker på de pårørende til dem som mistet livet. Det har vært en svært vanskelig tid for ham og de andre. Han beklager selvsagt det som skjedde, men er lettet over at han ble frifunnet for uaktsomt bildrap, sier Gisle Didriksen, mannens forsvarer.

I dommen heter det at «selv om tiltalte kunne ha sett faren for dødsfølge, var situasjonen ikkeslik at han burde ha innsett at det kunne bli følgen.». Derfor ble han frifunnet for uaktsomt bildrap.

Fratatt førerkort

«Tiltalte dømmesfølgelig for det som er et øyeblikks uoppmerksomhet eller at han et øyeblikkfeiltolket trafikkbildet. Det er neppe større uaktsomhet enn det mangebilførere begår, men detspesielle her er den alvorlige følgen det fikk.»

42-åringen ble dømt til til 18 dager fengsel og tap av førerkort i 14 måneder. Han ble også frifunnet for erstatningskravet som ble fremsatt.