43-åringen var tiltalt for uaktsomt drap og brudd på flere bestemmelser i veitrafikkloven etter ulykken som skjedde 23. februar i fjor.

Etter å ha foretatt flere forbikjøringer, kolliderte mannen med den syklende tiåringen Mikkel Johan Olsen. Ulykken skjedde i 80-sone på Rauhammaren på Rongflaten.

Påtalemyndigheten mener at mannen holdt for høy hastighet etter forholdene, og ikke hadde tilstrekkelig oversikt over trafikkbildet. Tiltalte var i ferd med å kjøre forbi en semitrailer og to personbiler da ulykken skjedde.

– Forbikjøringen burde ikke vært foretatt i det hele tatt, sa aktor Bjarte Aarlie da saken nylig ble behandlet i Nordhordland tingrett.

— Ikke tilstrekkelig aktpågivende

Dommerne mener også at 43-åringen ikke utviste tilstrekkelig aktsomhet da han foretok forbikjøringen, og har funnet mannen skyldig i brudd på en bestemmelse i veitrafikkloven.

Likevel har de frifunnet 43-åringen for uaktsomt drap på tiåringen.

– Slik forholdene var, anses det som et sammenfall av flere uheldige omstendigheter der det var et øyeblikks feilvurdering som gjorde at han bestemte seg for også å kjøre forbi lastebilen, og det ga ikke grunn til at han burde ha innsett at denne ubetenksomheten kunne resultere i dødsfølge, heter det i dommen.

Uenige dommere

De tre dommerne har imidlertid delt seg i synet på om 43-åringen burde ha innsett at forbikjøringen kunne føre til dødsfall. En av meddommerne mener mannen burde ha tatt i betraktning at det kunne komme kryssende trafikk, og at han derfor bør dømmes for uaktsomt drap.

I retten ble det lagt ned påstand om oppreisning til Mikkel Johan Olsens foreldre på 100.000 kroner til hver. Siden dommerne har kommet frem til at 43-åringen ikke kan dømmes for dødsfallet, mener de at han heller ikke skal betale erstatning.

Siden dommerne fant 43-åringen skyldig i brudd på veitrafikkloven og et tyveri er han dømt til betinget fengsel i 75 dager. Han er også fratatt førerkortet for 18 måneder.

KNUT EGIL WANG (ARKIV)