I frifinnelsesdommen skriver retten at det i denne saken er tiltalte som har ført bevis for sin uskyld, stikk i strid med det vanlige prinsippet om at det er påtalemyndigheten som skal bevise noens skyld.

Var ventet

Frifinnelsen var ventet, etter at aktor, førstestatsadvokat Walter Wangberg, i retten la ned påstand om at mannen måtte frifinnes. Årsaken var det påståtte offerets manglende troverdighet.

Både aktor og forsvarer kritiserte politiets etterforskning av saken. Dommer Ove Kjell Hole i Bergen tingrett er enig.

I frifinnelsesdommen skriver han at "bevisførselen i saken er preget av mangelfull etterforskning".

Den nå 15 år gamle jenten erkjente i retten at hun hadde for vane å dikte opp historier for å få oppmerksomhet.

27-åringen kommer trolig til å kreve erstatning fra staten for urettmessig straffeforfølgelse.