— Jeg er veldig glad på vegne av min klient. Jeg registrerer også at retten er enig med meg i at unnlatelsene som moren har gjort, ikke rammes av familievoldparagrafen, sier Espen Børjesson, kvinnes forsvarer.

— Jeg er overrasket over at moren ble frifunnet, sier politiadvokat Eli Valheim, som var aktor i saken.

Unik sak

Saken er trolig den første i sitt slag i Norge.

Statsadvokaten mener at barnemoren er skyldig i barnemishandling etter den såkalte familievoldparagrafen (straffelovens § 219).I perioden som tiltalen gjelder for, var gutten hennes ennå ikke fylt ett år.

Tiltalen er blant annet basert på at hun en rekke ganger unnlot å møte til kontroll med babyen sin på helsestasjonen i bydelen sin i Bergen.

Dessuten mener påtalemakten at moren bevisst lot være å følge opp skader på babyen, skader som viste seg å være et kragebeinsbrudd og et brudd på hodeskallen.

— Vi mener moren har visst om og også blitt gjort oppmerksom på at ungen var skadet, sa politiadvokat Eli Valheim, aktor i saken, i forkant av rettssaken.

Ventet måneder med røntgen

I forbindelse med kragebeinsbruddet, ble moren i juni 2009 bedt av en helsesøster om å få tatt røntgenbilde av gutten samme dag. Først flere måneder senere var gutten til røntgenundersøkelse, som viste et tilhelet kragebeinsbrudd.

Jeg er overrasket over at moren ble frifunnet

Eli Valheim, aktor

— Retten finner det utvilsomt at tiltalte med vitende og vilje unnlot å oppsøke legevakt/poliklinikk for gutten, til tross for at hun ved kontrollen på helsestasjonen ble anbefalt av helsesøster om å få tatt røntgenbilde av dette, og til tross for at gutten tydelig var smertepåvirket ved berøring, heter det i dommen.

«Sterkt i tvil»

En hevelse i guttens hode, som senere viste seg å være et tilhelet kraniebrudd, forklarte moren at hun ble oppmerksom på først under et familieselskap i desember 2009.

I samråd med familien valgte moren å vente med å gjøre noe med hevelsen. Tre dager etter selskapet tok hun gutten til en time på helsestasjonen, en time som var avtalt på forhånd. Derfra ble gutten sendt til fastlege, og videre til Barneklinikken ved Haukeland sykehus. Der ble det konstatert kraniebrudd.

Rettssaken mot moren gikk over tre dager i slutten av april.I dommen fra Bergen tingrett, avsagt tirsdag denne uken, blir moren frifunnet for mishandling — selv om dommerne understreker at «retten har vært sterkt i tvil».

Ikke lidd «konkret overlast»

Under betydelig tvil legger retten til grunn at moren ikke merket hevelsen i guttens hode før under familieselskapet, og at gutten var i fin form og ikke hadde smerter knyttet til hevelsen.

Jeg er veldig glad på vegne av min klient

Espen Børjesson, forsvarer

— Det kan ikke legges til grunn som utvilsomt at tiltalte ved denne episoden med vitende og vilje har unnlatt å oppsøke tilstrekkelig helsehjelp i tide, konkluderer dommerne.

Retten mener også at gutten ikke har lidd noen «konkret overlast» på grunn av morens manglende oppfølging av kontrollene på helsestasjonen, med unntak av at gutten kom sent i gang med vaksinasjonsprogrammer.

- Ikke mishandling

Ifølge retten kan det å unnlate å gi stell og pleie, også være en form for mishandling. Likevel kommer retten frem til, etter en relativt jusstung drøfting, at det moren er tiltalt for «ikke er av en slik karakter» at det rammes av familievoldparagrafen.

— Retten finner etter bevisførselen det utvilsomt at tiltalte ved sin opptreden har utsatt gutten for omsorgssvikt. Men tiltaltes unnlatelser er ikke, verken isolert eller samlet, av en slik karakter at de faller inn under lovens begrep om at hun grovt eller gjentatt skal ha mishandlet gutten, skriver dommerne i den frifinnende dommen.

Aktor i saken, Eli Valheim, sier at det er opp til statsadvokaten å vurdere en anke.

Den tiltalte moren blir i samme dom dømt for noen mindre narkotikaforhold.