I fjor ble 21-åringen dømt til fire måneder i fengsel av Bergen tingrett. Det samme ble hans to år eldre kamerat. Men bare en av dem slo. 21-åringen ble nemlig dømt for psykisk å ha medvirket til vold mot en russ, selv om det var kameraten som slo.

Bergen 16. mai i fjor:

Simen Ones går sammen med fire andre fra Nordnes mot sentrum. På veien treffer de to menn. Simens kamerat får et knyttneveslag i ansiktet. De to mennene forsvinner, men innhenter ungdommene tyve minutter senere.

Simen Ones får et kraftig knyttneveslag i hodet slik at han faller bakover og slår bakhodet i bakken. Han havner på sykehus med hjerneblødning og store smerter.

De to mennene er 21-åringen og hans kamerat. Det var sistnevnte som slo Simen Ones.

Dommerne uenige

Aktor la frem påstand om 90 dager fengsel for 21-åringen. Tingretten mente dette var for mildt, og satte straffen til fire måneder fengsel. Også for han som slo ble straffen satt til fire måneder i fengsel, én måned mindre enn aktor ba om.

21-åringen anket dommen til Gulating lagmannsrett, som behandlet saken i forrige uke.

Dommerne delte seg i to. Bare et mindretall mente at 21-åringen kunne dømmes. Tre av dommerne la vekt på at alle ungdommene som var sammen med Ones, har forklart at begge mennene oppførte seg aggressivt da de kom mot dem på Nordnes denne kvelden.

Mindretallet mener at 21-åringen forsøkte å provosere til mer vold da han ba ungdommene ta igjen mot hans egen kamerat. 21-åringen visste at kameraten hadde trent boksing. De tre dommerne mener dette underbygger at 21-åringen var i ledetog med kameraten om det som skjedde.

Frifunnet

Flertallet av dommerne mener derimot at 21-åringen ikke kan dømmes for psykisk medvirkning. De viser til at ingen av vitnene kunne huske at 21-åringen oppfordret kameraten til å utøve vold.

De mener volden ikke var avtalt på forhånd og viser til at et vitne mente 21-åringen virket overrasket da slaget kom. 23-åringen som er dømt for voldshandlingen har også forklart at kameraten ikke oppfordret ham til å slå. 21-åringen ble dermed frikjent i tråd med flertallets syn.

— Min klient er veldig godt fornøyd med dommen, sier Gisle Didriksen, 21-åringens forsvarer.

Politiadvokat Trond Eide sier han tar dommen til etterretning.