Mannen fra Hordaland var tiltalt av statsadvokaten i Hordaland for særdeles grov vold med farlig redskap, vold som resulterte i at en mann ble livstruende skadet. Strafferammen var på hele 21 års fengsel.

Nå er den tiltalte 23-åringen frifunnet i Nordhordland tingrett.

Krangel

Hendelsen skjedde en augustnatt i 2008 i Meland. Tiltalte og fornærmede, samt en person til, var samlet i et bolighus. Utpå natten oppsto det en krangel, som endte med at fornærmede ble slått. 23-åringen forklarte i retten at han ikke husket stort fra fra hendelsen.

Slaget, eller slagene, med hekksaks førte til at fornærmede fikk knusningsskader i kraniet og blødninger i hjernen. Skadene var ifølge tiltalen livstruende og medførte varig hjerneskade.

Fornærmede var innlagt til rehabilitering fra august 2008 til mai 2009.

I fjor sommer omkom den fornærmede i en ulykke. Rettsaken ble derfor spesiell.

Handlet i selvforsvar

Retten finner det bevist at det var 23-åringen som påførte fornærmede skadene. Han er imidlertid frifunnet for forholdet, ettersom retten mener tiltalte handlet i selvforsvar.

Det skal ha oppstått en slåsskamp mellom de to mennene, hvor retten finner det sannsynlig at fornærmede rettet kniv mot 23-åringen.

«Tiltalte frifinnes etter bestemmelsen om nødverge», heter det i dommen.