Ordføreren utbryter:

«Støtter dere merknaden? Jeg trodde dere satt og pekte på meg.»

  • Ordføreren mister oversikt over talerlisten og hever møtet. Så oppdager han feilen:

«Ønsket om en frisk luft og en kopp kaffe var så sterk at jeg overså Frank Hansen.»

  • Ordføreren går videre til neste sak, men glemmer at det gjenstår to merknader som skal behandles.
  • Ordføreren glemmer å sjekke om partier har støttet eller gått imot merknader.
  • Ordføreren legger opp til en rekkefølge i behandlingen av de sakene som står igjen, som ikke er i samsvar med det forretningsutvalget har vært enig om.
  • Ordføreren setter strek i en debatt og stenger for nye talere, men opphever to minutter etter streken uten noen form for begrunnelse og åpner for fire nye innlegg.
  • Ved flere anledninger roter ordføreren med navnet på dem som står på talerstolen.
  • Slipper til representant på talerstolen før han oppdager at det foreligger et forslag om utsettelse av saken.
  • Ordføreren glemmer å opplyse om stemmetall etter at avstemning er foretatt.