Herman Friele er og har vært en populær ordfører i Bergen. «Friele-effekten» er et velkjent begrep etter tre år med kaffekongen i ordførerstolen.

Skal vi tro velgerne spiller det liten rolle for bergenserne at han flytter ut fra kontoret i 13. etasje i rådhuset neste høst.

I Opinions meningsmåling sier ni av ti at det ikke spiller noen rolle for dem at Herman Friele gir seg i politikken. Det synes ordføreren er oppløftende.

— Det likte jeg å høre. Jeg er ikke med i politikken for min skyld. Jeg er med for partiets og politikkens innholds skyld, sier Friele.

— Dette viser jo at personfokus ikke er så vesentlig.

Og Friele får støtte fra forskerhold.

— Det er bygd opp en myte om at personvalg betyr så mye i politikken, men forskning viser at det ikke stemmer, sier Dag Arne Christensen ved Rokkansenteret.

— Folk oppfatter at det er forskjell på en ordfører som ikke har sterk politisk innflytelse og selve partiet Høyre.

Også byrådsleder og partifelle Henning Warloe velger å tolke målingen positivt.

— Det er jo betryggende for oss som skal forsøke å vinne et valg uten Herman, sier Warloe.

— Men vi skal slett ikke tolke dette som at Herman ikke har vært eller er viktig. Han har hatt en meget stor betydning og et stort gjennomslag. Det er jeg overbevist om.