Etter snart fire år som ordfører i landets nest største by er han såre fornøyd. Et arvet akkumulert underskudd på nesten en milliard kroner er nedbetalt, og den økonomiske handlefriheten gjenvunnet.

Til Høyre-landsmøtet stiller han med krav om å legge en strategi for å gjenerobre regjeringsmakten. Det innebærer samarbeid med Fremskrittspartiet og fornyelse.

Må snakke mer om miljø

— Høyre må presentere en politikk for saker som opptar folk. Når det går godt økonomisk, og arbeidsledigheten er så lav som nå, blir det feil å snakke om tusen kroner fra eller til i skattelette. Dette handler også om markedsføring. Presentasjonen er viktig, og vi må spisse budskapet, sier Friele til BT.

— Handler det bare om markedsføring, eller må produktet forbedres også?

— Produktet kan alltid forbedres. Men jeg mener Høyre har et godt program. Vi har også en god miljøpolitikk, men sliter med for dårlig troverdighet på det området. Du kan si vi har for smalsporet troverdighet. Derfor må vi snakke mer om miljø og mindre om økonomi.

- Høyre må få mer punch

— Hva er det Høyre skal profilere seg på i miljøpolitikken?

— Jeg er ikke opptatt av enkeltsaker eller symboltiltak. Hvis Norge har råd til å kjøpe klimakvoter, blir ikke verden bedre av det. Vårt bidrag bør være å utvikle teknologi som hindrer utslipp og som sparer miljøet. Norge har gode fagmiljøer, men staten må være villig til å sprøyte inn penger.

Friele er opptatt av at partiet må bli større. - Hvis ikke vi greier å presentere en god miljøpolitikk, risikerer vi at Venstre vokser på vår bekostning. Høyre må få mer punch.

Friele vil at partiet skal snakke om livskvalitet. Det handler om tiltak for eldre og syke, vanskeligstilte, og opprusting av skolen. Ikke minst handler det om fremkommelighet. Folk må få slippe å sitte i kø hele tiden.

— Det bekymrer meg at vi ikke er flinke nok til å bygge infrastruktur der det trengs. Nå har vi god økonomi, og da må vi også investere. Forslaget om høyhastighetstog i Sør-Norge er også en Høyre-sak. Tenk for et løft det var den gang Bergensbanen ble bygget. Den kostet et helt statsbudsjett. Jeg reiser gjerne med tog mellom Oslo og Bergen. Men så lenge det tar åtte timer, bruker jeg fly.

Kritisk størrelse

Herman Friele mener det haster for partiet å bli større på landsplan. - 15 prosent er for lite. I kaffehuset sa jeg at vi måtte opp i en kritisk størrelse for å sikre plass i de store kjedene. På samme måte må Høyre bli større for å bli hørt. Vi må opp i 20 prosent, og det tror jeg vi greier før stortingsvalget.

— Bør partiet søke regjeringsmakt igjen?

— Ja, og jeg tror landet trives best med en situasjon der Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre samarbeider for å få flertall.

— Men både i ditt parti og ikke minst de to andre er det mange som ikke vil ha med Frp?

— Hvis målet er å styre landet, og vi er for små alene, må vi samarbeide. Her i Bergen har jeg opplevd at Frp har mange seriøse folk. Frp er blitt stort, og størrelse gir ansvar. Partiet blir mindre og mindre populistisk, og med Siv Jensen tror jeg det blir lettere å finne en felles plattform. Det nytter ikke med tvang, men jeg tror dette vil vokse frem av seg selv.

- Større behag med Ap

Friele blir ivrig og tegner sitt politiske kart, der Frp og RV er på ytterflankene, mens Høyre og Arbeiderpartiet dominerer midtfeltet. - Jeg mener Ap står nærmere Høyre enn SV i mange saker. Og mye av det Ap sier har jeg større behag med enn Frp. Men hvis Ap og Høyre skulle gå sammen, ville kaken bli for liten og angrepet fra flankene for sterkt.

Friele synes ikke Høyre får uttelling for innsatsen i den borgerlige regjeringen i forrige periode. - Det var den som la det fundamentet for de gode tidene. Nå casher de rød-grønne inn gevinsten. Høyre må bli flinkere til å si at vi har æren.

— Høyre er et seriøst parti. Svøpen er at det kan bli for kjedelig. Partiet har god nok ammunisjon. Det må bare lade kanonene godt, sier Friele, og viser til den vellykkede kampanjen i Bergen for fire år siden:

— Vi gikk til valg på et enkelt budskap. Punkt en var å få orden på økonomien, punkt to å få fart på Bergen. Begge deler er innfridd, og det tror jeg velgerne ser.

Larsen, Bjørn Erik