— Jeg tror at nye buekorps i Loddefjord, Åsane og Fana kan være en redning for buekorpsbevegelsen. Det er også en selvfølge at både jenter og gutter er integrert i buekorps i bydelene, sier Friele til Bergens Tidende.

Han sier at det er utviklingen av byen med utflytting fra sentrum til de nye bydeler i utkantene som har skapt problemer for rekrutteringen til buekorpsene.

— Foreldre, og andre som har begeistringen for buekorpsene, må ta initiativet. Buekorpsene er jo ikke noen offentlig forordning, sier Herman Friele.

Han forteller at han selv ikke har gått i buekorps, men at han ser korpsene som en viktig del av Bergens koloritt.

— For meg er det slik at våren kommer når jeg hører trommene fra buekorpsene rundt om i byen.

Ola Hiis Bergh

Ola Hiis Bergh, tidligere turistsjef i Bergen og sjef i Dræggens Buekorps i 1951, har ingen tro på buekorps i de nye bydelene i Bergen. Han hadde heller ingen tro på at det ble opprettet egne buekorps for jenter eller integrerte buekorps for jenter og gutter.

Ola Hiis Bergh har vært en ivrig rekrutterer til buekorpsene. Fire sønner og fem barnebarn har han fått inn i Dræggen.

— Og jeg har fem barnebarn til på lur som ennå ikke har den nødvendige alder.

— Min interesse for å rekruttere til buekorpsene ville falle hvis det ble åpnet for jenter i Dræggens Buekorps. Da ville en viktig tradisjon være brutt. Buekorps er en følelsessak. Men det vil vel neppe en som selv ikke har vært med i buekorps kunne forstå, sier han.

Geir Helljesen

Dagsrevyens Geir Helljesen var selv sjef i Dræggen i 1958.

— Buekorpsene er et av Bergens særpreg og det ville være synd hvis de skulle forsvinne. Jeg tror at ansvaret for rekrutteringen må ligge i familiene, slik Audun Hetland ga uttrykk for i en tegning med den klare beskjeden: Legg dokkar sammen og gjør nåkke for korpset. Jeg tror også at ansvaret må ligge der, sier Geir Helljesen.

Gunnar Staalesen

Forfatter Gunnar Staalesen har et avslappet forhold til meldingene de siste dagene om at det står så veldig dårlig til med buekorpsene

— Jeg ser på dette som en naturlig bølgedal. Gjennom tidene har det gått opp og ned med buekorpsene. Jeg føler meg overbevist om at i hvert fall de store buekorpsene vil overleve. Men noen av de minste vil kanskje bli borte. Det har skjedd før.

Staalesen tror heller ikke så mye på oppslagene om studenter fra Østlandet som kaster egg, poteter, laks og andre matrester på buekorpsgutter fordi de blir forstyrret i eksamenslesingen av trommene.

— Hvis det skulle være slik at noen kaster matrester mot gutter som utøver en fritidsinteresse, ville det først og fremst slå tilbake på dem selv. Jeg har aldri observert noe slikt, sier forfatteren.

Erling Gjelsvik

Forfatter Erling Gjelsvik sier at han er likegyldig både til buekorpsene og til Brann.

— Men det er selvfølgelig synd hvis vi ikke skal få ha dette innslaget i den bergenske folklore. På den annen side kan man jo ikke kommandere noen som ikke har lyst inn i et buekorps, I gamle dager var jo bakmennene i buekorpsene rene «mafiosa». Hvis du gikk i Nordnæs Bataillon fikk du jobb hos Reksten, påpeker Gjelsvik.