Høstens brakvalg har ytterligere styrket Frps posisjon, mener Friele:

— Husk at Frp har over 20 prosent av velgerne bak seg. Dette handler om å vise respekt for et parti med så mange velgere bak seg.

Kan velte byrådet Høyre-ordføreren har flere ganger sagt at Frp hører med i et samarbeid på borgerlig side. Nå er tanken blitt alvor. Frp krever plass i byrådet, før det blir aktuelt å støtte byrådets budsjett.

Kravet kan i ytterste konsekvens felle det sittende samarbeidsbyrådet (H, KrF, V)

Friele mener tiden er inne for å bygge et bredt borgerlig samarbeid i Bergen.

— Ellers øker risikoen for at sosialistene tar makten ved neste valg. KrF og Venstre kan ikke få i pose og sekk. Hvis de egentlig ønsker å bryte med Høyre og heller samarbeide med Ap, er tiden inne for å flagge det. Hvis ikke bør de seriøst arbeide for et bredt flertallsalternativ.

- Ikke motstand i Høyre - Du uttaler deg som at det er greit for Høyre å ta inn Frp?

— Jeg har ikke registrert noen motstand mot det i Høyre.

— Frp står langt fra byrådspartiene i en viktig sak, nemlig bybanen. Utbyggingen skal starte neste år. Vil ikke Frps bybane-motstand blir vanskelig å håndtere hvis partiet går inn i byrådet?

— Se hvordan det går med Kristin Halvorsen som finansminister. Den du gir ansvar er villig til å kompromisse, sier Herman Friele.

I dag klokken tolv har Monica Mæland innkalt gruppelederne i byrådspartiene pluss ordføreren til et møte om kravet fra Frp.

VIL ÅPNE FOR FRP: Høstens brakvalg har ytterligere styrket Frps posisjon, mener Friele. ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN