Høstens brakvalg har ytterligere styrket Frps posisjon, mener Friele:

– Husk at Frp har over 20 prosent av velgerne bak seg. Dette handler om å vise respekt for et parti med så mange velgere i ryggen.

Kan velte byrådet

Høyre-ordføreren har flere ganger sagt at Frp hører med i et samarbeid på borgerlig side. Nå er tanken blitt alvor. Frp krever plass i byrådet, før det blir aktuelt å støtte byrådets budsjett.

Kravet kan i ytterste konsekvens felle det sittende samarbeidsbyrådet (H, KrF, V).

I går ble kravet drøftet på et møte hos byrådsleder Monica Mæland. Til stede var gruppelederne for byrådspartiene samt ordføreren.

Der ble byrådspartiene enige om å drøfte saken internt i hvert parti. Først mot slutten av måneden får Frp svar.

– Partiene trenger en avklaring i representantskapene før vi vil konkludere, sier Hilde Onarheim, gruppeleder for Høyre.

Bystyret skal vedta budsjettet 19. desember.

– Tiden er inne Friele mener tiden er inne for å bygge et bredt borgerlig samarbeid i Bergen.

– Ellers øker risikoen for at sosialistene tar makten ved neste valg. KrF og Venstre kan ikke få i pose og sekk. Hvis de egentlig ønsker å bryte med Høyre og heller samarbeide med Ap, er tiden inne for å flagge det. Hvis ikke bør de seriøst arbeide for et bredt flertallsalternativ.

– Du uttaler deg som om det er greit for Høyre å ta inn Frp?

– Jeg har ikke registrert noen motstand mot det i Høyre, sier Herman Friele.

BJØRN ERIK LARSEN