Byrådslederen undrer seg derfor over løftene fra Høyres ordførerkandidat, Herman Friele, om nye initiativ og nye jobber i Bergen. Til BT sa Friele i går at han besitter et bedre nettverk for å skape arbeidsplasser enn de som styrer i dag.

I kontaktutvalget, der Herman Friele har deltatt fra dag en, møtes byrådslederen med stortingsrepresentanter og sentrale aktører innen forskning, utdanning, og næringsliv. Gjennom to og et halvt år har kontaktutvalget vært samlet hver sjette uke.

Husker ikke konkrete saker

— Jeg har hele tiden lagt vekt på at kontaktutvalget skal være et toveis-organ. Et sted der aktørene kan reise saker for kommunen. Jeg kritiserer ingen, men det er typisk at slike samlinger blir det man gjør det til.

— Hva har Friele bidratt til her?

— Han har jo deltatt i debatten og har vært flink å møte, men jeg kan ikke huske at han har reist noen konkrete saker, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen og legger til:

— Her har han jo nettverket. Jeg skjønner ikke helt hvilken forskjell det skulle utgjøre om han og jeg byttet plass.

Også Aps gruppeleder Terje Ohnstad undrer seg over Frieles visjoner for sin ordførergjerning:

Etterlyser dokumentasjon

— Med parlamentarisme er ordførerens rolle helt annerledes enn i Stavanger der ordføreren leder et formannskap. Friele kan bli oppfattet som en frelser, mens det i realiteten er begrenset hva ordføreren kan utøve av næringspolitikk, sier Terje Ohnstad.

Ohnstad etterlyser dokumentasjon på hvilke kontakter og ideer Friele kan bidra med som ikke byens ledelse har tilgang til i dag.

— Jeg synes dessuten Høyre burde være mer opptatt av å ta vare på eksisterende arbeidsplasser, ikke bare snakke om å skape nye, sier han og ramser opp:

Hvor var Høyres engasjement for arbeidsplassene ved Mjellem & Karlsen? Hva har Høyre gjort for å få utvidet tørrdokken ved Haakonsvern - en sak som betyr mye for mange eksisterende arbeidsplasser. Og hvor er Høyres engasjement for å berge 150 arbeidsplasser ved Gilde Vest? lyder kritikken fra Aps gruppeleder.