BTs artikler som viste at ingen nye oljeselskap har etablert seg i Bergen, mot 14 i Oslo og 12 i Stavanger. Friele sa han mener at han har gjort en akseptabel jobb, og pekte på at kommunens strategi har vært rettet mot etablerte oljeselskaper som Hydro og Statoil. Det er en strategi som vil gi langt flere arbeidsplasser, mener ordføreren.