Friele er blant navnene Bergen Høyre spiller inn til nominasjonskomiteen i fylkespartiet. Og det til tross for at han flere ganger har gjort det klart at han kun er interessert i en eventuell ministerpost, ikke å «havne på et loft på Stortinget».

— Herman har sagt ja til å stå til disposisjon, men det ligger i kortene at han blir mer i en støttende posisjon, sier leder Torbjørn Hansen.

På de tre prioriterte plassene foreslår partilaget Erna Solberg, Øyvind Halleraker og Henning Warloe.

Blant øvrige navn, i uprioritert rekkefølge, finner vi finansbyråd Christine B. Meyer, aviseier og tidligere fylkespolitiker Sigurd Hille, bystyrerepresentantene Ragnhild Stolt-Nielsen, Birthe Taraldset og Anette Strand, politisk rådgiver Harald Victor Hove og Rikke Sjøberg, og veteraner som Knut Opheim, Jørgen Øydvin og Inger Sjo.

Vil du har Friele på Stortinget? Eller som statsråd? Bruk kommentarfeltet!