— Kongeparets begrunnelse om at de skal på oppdrag i Belgia når Festspillene åpner er ikke god nok, sier ordførerkandidat Herman Friele. - Det er ikke et tilfredsstillende svar at de er opptatt. De vet når Festspillene er, og at kongefamilien alltid er til stede. Kongeparet har valgt å nedprioritere Bergen og Festspillene. Det synes jeg er uheldig for kongefamiliens omdømme og posisjon.

Friele, som sitter i festspillkomiteen, sier at han er skuffet over kongefamilien og at det er meget beklagelig.

Bergen i bakevjen

Ordførerkandidaten er i det hele tatt bekymret for at Bergen ikke lenger har en sentral rolle på nasjonalt plan. I går uttalte han seg om Bergen Høyres politiske program, som ble lagt frem onsdag.

— Bergen er i på kanten til å bli en by i bakevjen. Vi er i ferd med å spille oss selv ut over sidelinjen., sier Friele.

— I hovedregionen vet de ikke hva som skjer i Bergen. Folk fra Østlandet som vil investere i Bergen orker ikke fordi det er så mye hindringer i veien. Vi er blitt en negativ by, sier Friele.

Som ordfører vil han bruke sine erfaringer og kontakter som næringslivsleder til å lokke investorer til Bergen.

— Jeg tror jeg har et nettverk til å sette i gang de muligheter som byr seg. Det byen trenger er noen som kan koble prosjekter med kapital. Der tror jeg kanskje jeg har en fordel fremfor mine utfordrere, sier Friele.

— Vil du bruke dine personlige forbindelser?

— Ja, absolutt. Det er en av mine fortrinn. Jeg tror jeg skal klare å åpne atskillig flere dører for Bergen enn den sittende administrasjonen kan. Men det viktigste er at vi må reformere byråkratiet. Prosjekter og muligheter faller fra underveis fordi det går så tregt.

Vil skape arbeidsplasser

Høyres ordførerkandidat sier at nyetableringer i næringslivet og etablering av nye arbeidsplasser vil stå øverst på den politiske prioriteringslisten.

— Hvordan skal Høyre skaffe nye arbeidsplasser nå som ledigheten stiger, samtidig om dere skal bli kvitt underskuddet i budsjettet?

— Det blir en stor oppgave, uansett hvem som skal gjøre det. Det er mye arbeid som må gjøres i motstrøm. Vi må fjerne hindringene som ligger i veien for nyetableringer, som igjen kan skape arbeidsplasser. Vi kan ikke bare løpe til staten og be om penger.

— Hva må gjøres konkret?

— Vi må endre holdningene, gjøre Bergen til en ja-by. Nå flyttes arbeidsplasser bort fra byen på grunn av frustrasjon.

— Du har sagt at det vil ta tre år å snu underskuddet. Betyr det at vi må stramme inn livreimen?

— Ja, men det må vi uansett hvem som sitter i bystyreledelsen etter valget. Vi har levd langt over evne.

— Hvilke konsekvenser har det for bergenserne?

— Først og fremst betyr det at vi må effektivisere. Se for eksempel på helsevesenet. Halvparten av kontorarbeidet utføres av kvalifisert helsepersonell, som burde vært brukt til helt andre jobber.

— Men dette er jo det evige problemet i helsevesenet. Hvordan skal det løses konkret?

— Nei, jeg har ikke noen detaljerte svar. Jeg må få lov å ha en visjon over dette, et visst fugleperspektiv.

Debatt med Strøm-Erichsen

Friele bekreftet i går ovenfor Bergens Tidende at han endelig vil stille til debatt med byrådsleder Anne Grethe Strøm-Erichsen etter påske.

— Hvis de absolutt vil ha en slik debatt, så er svaret ja. Men bare på betingelse av at det handler om Høyres visjoner.

SUR PÅ KONGEPARET: - De er selvsagt hjertelig velkommen neste år. Men hvis ikke de kommer da, da blir vi sur, sier Herman Friele, her fotografert på landstedet sitt. <br/>Foto: KNUT STRAND