Dermed så det mørkt ut for huset som bidra til å bedre livskvaliteten for fattige i Bergen.

Men nå bidrar Friele-familien med de 250.000 kronene som trengs årlig til husleie og andre driftsutgifter. Det var Birgitte Friele, datteren til ordfører Herman Friele, som fortalte om gaven fra familien.

— Vi har i lengre tid diskutert hvordan vi kan komme inn og hjelpe vanskeligstilte. Da jeg leste om det planlagte fattighuset i Bergen og deres økonomiske problemer, mente jeg dette ville være et godt prosjekt å støtte, sier Birgitte Friele til bt.no.

Birgitte Friele sier dette er hennes egen beslutning og at det er familien Friele som bidra med pengene.

Bente Simonsen, som har vært primus motor for det planlagte fattighuset, ble orientert om Friele-familiens beslutning nå i ettermiddag.

— Dette er helt fantastisk. Nå ligger alt til rette for å realisere Robin Hood-huset, sier hun.