— Pinadø, jeg synes solen bryter gjennom, ler Friele på sitt karakteristiske vis når BT gjengir resultatene i Opinions meningsmåling.

Opinion har spurt 600 bergensere om de synes ordføreren gjør en god eller dårlig jobb.

Like over halvparten mener Friele gjør en god jobb. Hver tredje svarer «verken god eller dårlig», mens 5,8 prosent mener han gjør en dårlig jobb.

Nøyaktig samme spørsmål ble stilt til 600 bergensere i desember 2004. Siden den gang er oppfatningen av ham blitt mer positiv.

Byrådet nyter ikke samme popularitet, selv om tallene er bedre enn for et år siden. Nesten hver fjerde svarer at byrådet gjør en god jobb, mens litt over 40 prosent svarer «verken god eller dårlig».

13,5 prosent svarer at byrådet gjør en dårlig jobb. For vel et år siden mente 18 prosent at byrådet gjør en dårlig jobb.

Borgermesteren

Herman Friele velger å tolke resultatene som at han lykkes i å være en samlende ordfører, ikke bare en ordfører for Høres velgere.

— Derfor har jeg valgt å kalle meg borgermester, sier han

— Sporer dette til å ta fatt på en ny periode?

— Jeg mener seriøst at Høyre først må ta stilling til om jeg er rette person for partiet i en ny periode.

— Hvis nominasjonskomiteen gjør det, svarer du ja?

— Jeg har ikke bestemt meg. Det er for tidlig å avgjøre det nå. Uansett har jeg aldri uttalt at dette skal være mitt levebrød for resten av livet.

Skepsis i Frp

Når det gjelder byrådet er velviljen størst i byrådspartiene Venstre og Høyre. KrFs velgere er litt mer forbeholdne, viser bakgrunnstall.

Blant Aps velgere mener 20 prosent at det sittende byrådet gjør en god jobb.

Frps velgere er gjennomgående negative til det sittende byrådet. Kanskje tilskyndet av bruddet mellom Frp og byrådspartiene like før jul?

Når det gjelder ordføreren, er rundt 70 prosent av både Frps og Høyres velgere positive. Mest lunkne er RVs og SVs velgere.

Svarer ikke

Heller ikke byrådsleder Monica Mæland vil svare på om stigende oppslutning gjør det fristende å ta fatt på en ny periode.

— Det svaret skal nominasjonskomiteen få først, sier hun.

For byrådet ligger det en positiv tilbakemelding i at de fleste som i løpet av siste året har gjort seg opp en mening, har landet på den positive siden.

— Det er veldig hyggelig og viser at selv om det har vært noen minuser, må vi ha markert oss på en måte som har gitt pluss, sier byrådslederen.

En annen god nyhet: Onsdag vil byrådet oppheve ansettelsesstoppen som ble vedtatt i 2004. Dermed blir det igjen lov å ansette folk i kommunen.

— Er dette et tegn på at det er lys i tunnelen?

— Det er et signal om at ting går i riktig retning. Samtidig er det grense for hvor lenge en kan drive med ansettelsesstopp. Vi føler den grensen er nådd nå, sier Monica Mæland.

SAMLENDE FIGUR: Herman Friele velger å tolke resultatene som at han lykkes i å være en samlende ordfører, ikke bare en ordfører for Høres velgere. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ