Friele måtte svare for hvorfor hans parti i budsjettforslaget for 2004 går inn for å legge ned skolen til de 450 elevene.

— Vi har virkelig prøvd, og vi liker det ikke. Dette faller oss veldig tungt. Men Bergen kommune har lite penger, uttalte ordføreren.

Et partre hundre demonstranter hadde møtte opp.

Faklene brant dårlig i vind og høljregn, men engasjementet levde. Politikerne gikk til møtet med taktfaste «La Fridalen leve!»-rop i ørene.

MÅTTE FORKLARE: Ordfører Herman Friele ble overrumplet av demonstranter fra Fridalen skole. <p/>FOTO: FOTO: HELGE SUNDE