Det blir en helt spesiell høymesse, lover domprost Ørnulf Elseth og domorganist Magnar Mangersnes.

— Høyessen søndag er en bønnegudstjeneste for byen vår. Men bønnen skal forenes med vakker musikk. I løpet av messen skal nemlig Domkantoriet, Domkirkens orkester og solister fremføre Johan Sebastian Bachs kantate «Was willst du dich betruben.»

Bergen domkirke menighet har ikke bare fått med seg ordfører Friele til bønn for byen. Også fylkesmann Svein Alsaker har meldt sitt nærvær. Dessuten er alle byens politikere og kommunalt ansatte invitert.

— Det er to grunner til at vi vil bruke denne søndagen til bønn for byen. For det første er også Kirken genuint opptatt av byen vår. For det andre ønsker vi å formidle håp til menneskene her, sier domprost Elseth til Bergens Tidende. Han skal forrette kantategudstjenesten, som den kalles. Ordføreren får selv ordet i Domkirken like etter prekenen.

Penger, barn og eldre

— Hva skal dere be om?

— Sammen med ordføreren har vi formulert flere bønnetemaer. Vi vil generelt be for Bergen by. Dessuten blir forvaltningen av kommunens økonomi, oppvekstvilkårene for barn og unge, de eldres situasjon, og omsorg for utsatte grupper i Bergen spesielle bønnetemaer, legger domprosten til.

Men det er ikke bare ordførerens inntreden i Domkirken som gjør søndagens høymesse spesiell. Ifølge domorganist Magnar Mangersnes er det svært sjelden at en av Johan Sebastian Bachs kantater fremføres under en høymesse.

Rød tråd

— Bach skrev opprinnelige sine kantater til høymessebruk. Det er derfor der de opprinnelig hører hjemme. I alt komponerte han egne kantater for hver søndag i fem år. Mange av dem er senere forsvunnet, hevder Mangersnes.

Kantaten blir altså fremført med fullt kor, orkester og solister. De syv satsene legges inn i ulike deler av gudstjenesten. Ifølge Mangersnes er ikke laget spesielt for Kirkens fastetid, men den tar sitt utgangspunkt i prekenteksten for førstkommende søndag, og vil fungere som en rød tråd under hele høymessen, sier han.