Ifølge Opinions siste meningsmåling for Bergens Tidende er det på høyresiden her i byen det har vært størst bevegelse nå i innspurten foran kommunevalget.

Bevegelsen består tilsynelatende i at Høyre og Frp «bytter» velgere. Etter at Høyre for en uke siden hadde en oppslutning fra 33,1 prosent av de spurte, er den nå redusert med 4,4 prosentpoeng. Men den samlede styrke for høyresiden er den samme som før, ettersom Frp har økt like mye som Høyre har tapt.

— Jeg tror mest på trender. Etter å ha arbeidet med statistikk gjennom 25 år velger jeg alltid å basere meg på gjennomsnittet av de tre siste resultatene, sier Herman Friele til Bergens Tidende.

— Likevel vil jeg appellere til bergenserne om å tenke seg nøye om. Ønsker de et skifte, må de tenke på det . Det nytter i hvert fall ikke å gjøre det dagen etter valget, fortsetter Friele.

— Begynner du å bli litt sliten av valgkampen?

— Nei du, ikke i det hele tatt. Men jeg hadde ikke regnet med så mye mediefokus. Det har vært udelt positivt. Men nå er jeg virkelig spent, og jeg ser at Pensjonistpartiet kan komme på vippen og overta den rollen KrF har hatt, sier han.

Høy lojalitet i Frp

— Når Frp får så sterk oppslutning som drøyt 20 prosent, skyldes det ikke minst at partiet har høyere lojalitetsprosent enn de øvrige partiene. Dessuten har en stor del av hjemmesitterne ved valget for to år siden nå bestemt seg for å stemme på Frp. Dette er riktignok labile velgere, sier seniorkonsulent i Opinion, Idar Eidset.

— Har debatten om bybanen slått sterkt ut på partisympatiene?

— Nei, jeg klarer ikke å se at den saken har hatt avgjørende betydning, bortsett fra at Frp er det eneste partiet som er helt klart imot at det bygges bybane i Bergen, sier Eidset videre.

Utro Ap-velgere

For Arbeiderpartiet er situasjonen meget bekymringsfull. Med 16,8 prosent er partiet nede på et lavmål som innebærer at det står i fare for å bli halvert i antall representanter i det nye bystyret. Sammen med SV og RV vil det ifølge denne målingen bare ha hånd om 25 av totalt 67 representanter.

— Partiet sliter i motsetning til Frp med urovekkende lav lojalitet. Bare halvparten (51,2 prosent) av dem som stemte på Ap ved stortingsvalget for to år siden oppgir at de akter å gi partiet sin stemme også i år, opplyser Idar Eidset.

Men samtidig er det en del å hente ved kraftig mobilisering denne uken, ettersom en fjerdedel av Ap-velgerne i 2001 sitter på gjerdet og er avventende.

— Partiets trøst får være at det har hatt en tendens til å komme i siget på slutten av valgkampen, sier Eidset.

Men mer utroskap i KrF

Arbeiderpartiets øvrige trøst - eller snarere problem - er at Kristelig Folkeparti opplever enda skralere lojalitetsfølelse. Når bare 43 prosent av KrF-velgerne fra 2001 holder fast på sitt parti, er det et historisk bunnivå. Tidligere var KrF-velgerne de aller mest trofaste.

Selv om partiet øker litt i forhold til målingen for en uke siden, risikerer det å bli nærmere halvert i antall representanter sammenliknet med 1999-valget.

Det er de dårlige valgutsiktene for både Ap og KrF som styrker utsiktene for et politisk maktskifte i byen. Det hjelper lite i denne sammenhengen at SV og til en viss grad RV kan regne med gode valgresultater.

Pensjonister i medvind

Idar Eidset legger for øvrig vekt på at Pensjonistpartiet ser ut til å ha fått et stadig bedre feste i opinionen.

— Partiet virker slik sett ganske stabilt, og jeg ser ikke bort fra at det kan få innvalgt to representanter i Bergen bystyre, mener han. Med en oppslutning på 3,0 prosent vil to være sikret.

Det er antatt at Pensjonistpartiet lett kan havne på vippen og eventuelt sørge for maktskiftet i byen.

I REVERS: Herman Friele.