Det skjedde etter at Friele antydet at hun tegnet seg på talerlisten litt vel ofte.

– Marte Mjøs Persen, igjen, mumlet ordføreren, og minnet om at møtet måtte være ferdig til 22.30.

Da tok en illsint RV-politiker time-out:

– Jeg finner meg ikke i at hver gang jeg tegner meg på en sak, så skal ordføreren komme med slike kommentarer. Det er en hersketeknikk, blåste Mjøs Persen ut fra talerstolen.

Friele beklaget, og sa at han ikke mente kommentaren personlig. Diskusjonen fortsatte i pausen, der Mjøs Persen fikk støtte og klem fra Liv Røssland (Frp).

I tillegg til litt krangling, fikk bystyret også fattet noen vedtak:

Dobling av kulturskolen

Antall elevplasser i kulturskolen i Bergen skal økes fra 4.700 til 9.000 frem til 2012. Det ligger i byrådets handlingsplan for kulturskolen, som bystyret vedtok i kveld. Egenbetalingen skal ikke økes fra dagens 2.350 kroner per elevplass. Arbeiderpartiet er kritisk til planen, som de mener er for lite ambisiøs.

Barnehageplan vedtatt

Bergen kommune skal opprette minst 450 midlertidige barnehageplasser neste år, vedtok bystyret i kveld. Målet er at det, sammen med andre utbygginger, skal gi full barnehagedekning innen utgangen av 2007.

P-anlegg og barnehage

Etter at fylkesmannen og kommunen ble enig i september, kunne bystyret i kveld velsigne en utbygging med et 320 plasser stort parkeringshus ved Høyteknologisenteret. Planen innbefatter også en barnehage. Problemene med støy og luftforurensning skal nå være akseptable for barnehagen.

Ber om tunnel under Hamre

Bystyret har behandlet Statens vegvesens forslag til reguleringsplan for EV 39-traseen fra Svegatjørn i Os kommune til Rådalen i Bergen kommune og vil ha alternativet som innebærer å bygge tunnel ved Hamre.

Veien skal bygges som 4-feltsveg og blir totalt 13 km lang, hvorav 10-11 km i tunnel.