På presserommet skrev vi det på kontoen for morsomme forsnakkelser da Friele avrundet et innlegg fra partifelle Hans Edvard Seim med kommentaren:

— Da takker vi for innlegget fra NAF...øh, jeg mener Seim.

Men henvisningen til bilorganisasjonen var slett ingen forsnakkelse, bedyret ordføreren, da BT konfronterte ham med replikken.

— Det var en spøk. Seim hadde så mange biluttrykk i innlegget sitt at jeg ikke kunne dy meg, sier han.

Og da byråd Lisbeth Iversen gikk som en strikkball i spørretimen - frem og tilbake fra byrådsbenken - bøyde møtelederen seg frem og antydet at hun kanskje skulle ta sete på pressebenken tett på talerstolen.

Så var det tid for votering, og ordføreren trykket på klokken som kaller representantene tilbake til bystyresalen.

— Vi ringer, vi ringer, du bringer, mumlet ordføreren til humring langs benkeradene.

Mange trakk også på smilebåndet da ordføreren dristet seg til å rose unge Jan Kristoffer Mathiassen for hans vektige ord om den nye bompengeordningen.

— Vi takker Mathiassen for et spesielt og godt innlegg, sa Friele.

Friele, som er helt uten erfaring i lokalpolitikken, fikk hevet flere øyenbryn ved å gjengi både utførlig og presist fra kommuneloven, da det oppsto strid om hvorvidt et forslag fra Aps Eilert Jan Lohne skulle realitetsbehandles eller ikke.

Voteringene som krever stø klubbeføring å bringe i havn, ble gjennomført uten merkbare glipper. I hvert fall ingen som pressebenken klarte å avsløre.

Nå skal det legges til at det nyvalgte bystyret oppførte seg eksemplarisk i går kveld. Det første ordinære møtet fattet vedtak i ekspressfart og representantene fattet seg kort og høflig, uten uærbødigheter og stygge personangrep. Når alle de nyvalgte er blitt varme i trøyen, kan utfordringene bli atskillig større for Friele.

Noen riper i lakken ble det riktignok. Friele lot en utsettelsesdebatt om spritskjenking, som normalt ikke skal ta særlig tid, gli over i en lang debatt. Dette ble skarpt påtalt av Ragnhild Hedemann. Hun ba om ordet til dagsorden, men ble forsøkt stanset av Friele.

— Jeg har satt strek, sa Friele.

— Det er til dagsorden, sa Hedemann.

— Å, var det du mente. Det var et så fint tegn, men jeg forsto det ikke.

Det hører med i denne evalueringen at ordføreren ledet et møte med over 30 saker, flere vanskelige avstemninger og mange muntlige spørsmål. Krevende nok for hvilken som helst politiker.