— Helt fantastisk. Det må jo ha vært en stor opplevelse for Kydland og studentene hans. Og tenk at han faktisk holdt forelesning da beskjeden kom, det er ikke alle professorer som tar seg tid til slikt, jubler ordføreren.

Friele mener nobelprisen viser hvor høyt nivå det er på de akademiske institusjonene i byen. Ikke minst er den et stort pluss i margen for NHH, som opplever skarp konkurranse om studentene fra BI.

— Her kan altså studentene bli undervist av en nobelprisvinner. Det må jo høyne NHHs status, samtidig som det er positivt for hele byen. Vi har nå 32.000 studenter i byen, og tallet vil neppe synke etter dette, sier Friele.

GLAD ORDFØRER: Herman Friele.
GUNNAR WIEDERSTRØM