I stedet for rehabilitering av skolen, ville byrådet vite hva en ombygging av skolen opp til helt moderne skolestandard ville koste. Og straks skjøt prisen i været fra 47 til 99 millioner kroner.

Ba om hasterapport

— Rehabilitering av Fridalen skole er blitt mye dyrere. Full oppgradering koster 99 millioner kroner, fortalte finansbyråd Henning Warloe på en pressekonferanse mandag, men unnlot å nevne at det var byrådets helt nye bestilling som førte til prishoppet.

Prisen på 47 millioner kroner stemmer godt overens med helt ferske prisoverslag fra Betongconsult AS og omfattet nytekking av tak, delvis utbedring av fasade, nye dører og vinduer, nytt elektrisk anlegg, nye sanitæranlegg, nytt ventilasjons- og varmesystem og opprustet uteareal.

Men dette var ikke bra nok for det nye byrådet. På et møte med Bergen Bygg og Eiendom fredag 14. november, der både byråd Hans-Carl Tveit og kommunaldirektør Harald Noss var til stede, ble BBE gitt et helt nytt oppdrag

Hva koster det å rehabilitere og bygge om skolen slik at den er tilpasset de nye kravene i læreplanen til mer bruk av åpne areal fremfor klasserom i undervisningen?

Fire dager senere, tirsdag 18. desember avgir BBE rapport. Nå skal hele bygget rehabiliteres utvendig, skolen skal ombygges innvendig og utearealet skal rustes opp ytterligere. Prispåslag 52 millioner kroner.

— Det blir som å sammenlikne appelsiner og epler. Skal du slå ned vegger og bygge om innvendig blir det snakk om helt andre utgifter, sier direktør for BBE, Dagfinn Øvrebotten.

Usikre overslag

I snart ti år har Bergen Bygg og Eiendom hatt rehabilitering av Fridalen skole som et av sine prosjekter. Penger har vært satt av helt siden 1996, men det har hele tiden vært snakk om rehabilitering, ikke ombygging. På budsjettet fra det forrige byrådet var det satt av syv millioner kroner til neste år og 40 millioner kroner i 2005. Det vil være mer enn tilstrekkelig til å drive forsvarlig på Fridalen i mange tiår fremover.

Byrådets nye krav til skolebygg er ikke sugd fra eget bryst. Når det bygges nye skoler er slike krav helt vanlige. Men til nå har slike krav ikke fullt ut vært stilt ved rehabilitering av eldre skoler, får Bergens Tidende opplyst fra BBE.

Det hører med til historien at de skolene som skal ta imot elevene fra Fridalen ikke tilfredsstiller læreplanens krav til undervisningsareal.

Prisoverslaget fra BBE er for øvrig beheftet med stor usikkerhet. På et par dager er det begrenset hvor dypt inn i materien BBEs eksperter kan bevege seg. Fra kommunens eiendomsselskap blir det opplyst at prisen kan bli fra 20 prosent billigere til 20 prosent dyrere. Det betyr en sluttsum på mellom 80 og 120 millioner kroner.