KRISTINE HOLMELID

I 2010 er målet at Europa skal være ett felles utdanningsområde, og at studenter og ansatte kan studere og forske i 40 land.

— Den internasjonalisering av utdanning og forskning vi ser for oss i dag, var vanskelig å forutse bare for få år siden. Konkurransen om studentene vil bli hardere, og norske institusjoner må konkurrere med de utenlandske, sier statssekretær Bjørn Haugstad i Utdannings- og forskningsdepartementet.

Flere reiser utenlands

Denne uken var norske universitets- og høyskoleansatte samlet til seminar i Bergen for å diskutere den såkalte Bolognaprosessen, der målet er at Europa om seks år er et felles utdanningsområde.

Det har de siste årene blitt stadig sterkere konkurranse mellom norske universiteter og høyskoler. Utenlandske institusjoner er også stadig mer aktive for å kapre norske studenter. I 1990 studerte 7000 nordmenn utenlands, i år 20.000.

— Det er ikke noe alternativ for Norge å stå utenfor, vi må være åpne for omverden, mener statssekretær Bjørn Haugstad.

- Unik situasjon

— Dette er en unik situasjon i Europa. Ikke siden 1800-tallet har det vært så store og omfattende endringer innen høyere utdanning, sier Eivind Vad Petersson, leder for den norske avdelingen av den internasjonale studentorganisasjonen ESIB.

Han peker på at en kan komme i den paradoksale situasjonen at flertallet av studentene i Europa ikke vil kunne bruke mulighetene som blir gitt til fleksible studier.

— Mange høyskoler og universiteter vil ta skolepenger, studiefinansieringen er i mange land mangelfull og det kan være vanskelig å skaffe bolig. Dette hindrer mange i å reise utenlands. Derfor er det viktig at den sosiale dimensjonen er i fokus, sier studentlederen.