— Å elske og ære hverandre hele livet blir en vanskeligere kontrakt å oppfylle, etter hvert som levealderen øker. I fremtiden må både samfunnet og kirken ta konsekvensen av skilsmissestatistikken, og heller la folk inngå syv års kjærlighetskontrakter. Lengre bør man ikke forplikte seg, mener fremtidsforsker Truls Berg.

Han har nylig utgitt en bok om trender som vil forandre Norge. Samfunnets rammer må tilpasses hvordan folks kjærlighetsliv faktisk er, mener Berg.

— I dag varer et gjennomsnitts ekteskap i syv år. Samtidig gjør medisinen så store fremskritt at vi kan påregne å bli 100-120 år. Det skaper enda større utfordringer for hvordan vi lever i parforhold. Da vil det være bedre at også kirken tilpasser seg og lar folk inngå kontrakter som er tilpasset realitetene, sier forfatteren.

Vil provosere

- Hva skjer så etter syv år?

— Da kan begge gjøre opp status og eventuelt inngå en ny kontrakt eller velge å avslutte den eksisterende.

Berg innrømmer at spådommen rundt samlivsform er laget for å provosere - samtidig som provokasjonen har en seriøs bakgrunn.

— Det som iallfall er feil er å tro at ting utvikler seg i rett linje ut fra historien. Det er nesten alltid galt. Derfor er det viktig å tenke nytt, sier Truls Berg.

- Noen mener at man skal gjøre opp status hver uke?

— Joda, det er nok mye i det. Og der synder nok de fleste når det gjelder å være bevisst på eget samliv. Men i det store bildet er det uansett for lenge å tenke at ting skal vare livet ut. Så hvorfor ikke ta utgangspunkt i hvor lenge et ekteskap varer i dag?

Resten av livet

- Praktiserer du syv års kontrakter selv?

— Hehe, mitt første ekteskap varte i elleve år. Jeg har et godt forhold til min ekskone i dag. Min nye kjæreste har jeg vært sammen med i tre år, og jeg vil veldig gjerne være sammen med henne resten av livet. Så må vi passe på at vi er bevisste på at det er det valget vi tar, hele tiden.

Kortvarige kjærlighetsforhold, mer tid på hytten, «glokalisering» og usynlig teknologi. Alt dette og mer til spår trendekspert Truls Berg at nordmenn vil oppleve de neste 10-15 årene og frem mot 2050. Tirsdag holdt han foredrag i Bergen.

De fem trendene

Ifølge Berg kommer disse trendene til å prege Norge de neste 10-15 årene – og helt frem til 2015:

  • Skreddersydd medisin: Personifisert medisin vil gjøre at de fleste sykdommer kan kureres raskt. Helsesektoren vil gjennomgå en revolusjon.
  • Stjernelærere: Lærerne er en yrkesgruppe hvor de beste får kjendisstatus og de andre sitter igjen med tomme klasserom. I stedet for å høre på en «døll» lærer i et klasserom, vil man kunne koble seg opp og høre på de beste lærerne over nettet. De dårligste lærerne bør finne seg noe annet å gjøre.
  • Lykke og livsglede: Vi blir mer holistiske, altså mer opptatt av helheten. Vi ser og har lært at vi ikke blir lykkelige av penger alene. «Glokalisering», den norske landsbygda og hyttene vil bli mer populære enn noen gang. Vi vil etter hvert innse at vi ikke er nødt til å tømme innboksen før vi går hjem, svare på alle henvendelser eller være helt perfekte partere, foreldre, medmennesker.
  • Kjærlighet: Vi kommer til å leve til vi er 120 år, og det å tenke at vi skal passe med samme person i 90 år blir tøft å tenke på. Vi kommer til å bytte partnere oftere. Utfordringen er at vår kulturelle «programmering» ikke følger helt med. Det er en del ting vi må avlære, for så å lære på nytt.
  • Arbeid: Teknologien vil gjøre at vi kommer til å livnære oss på andre måter enn før. Vår høye levealder og -standard gjør at vi kommer til å jobbe store deler av livet, men mye mer fleksibelt enn slik vi gjør nå. Vi kommer til å «livnære» oss, heller enn å «jobbe». Prosjektarbeid, fleksibel arbeidstid, korte ansettelsesforhold og flere ulike karrierer er stikkord.

Skummelt og fantastisk

Teknologisk innovasjon har skylden, eller æren, for disse endringene, ifølge Berg.

— Teknologien blir raskere og mindre. Den kommer til å være overalt, og den blir usynlig. Det vil være både skummelt og fantastisk, erklærer han entusiastisk.

Berg innrømmer også at foredraget og boken er et lite spark til Statistisk Sentralbyrå og regjeringen, som han mener at stort sett bruker linjalen når de skal predikere fremtiden.

— De ser på utviklingen og tror den fortsetter akkurat slik den gjør nå. Det er feil, sier Berg.

Teknologisk eksplosjon

Forfatteren, grunderen og konsernsjefen har i høst utgitt boken «Halvveis til Fremtiden - 5 trender som vil endre Norge» sammen med den verdenskjente trendforskeren Adjiedj Bakas.

I boken har forfatterne intervjuet rundt 150 verdenstopper innenfor tekonolgi og innovasjon.

Det vi kan si sikkert, er at teknologien vil fortsette å eksplodere

— Det er selvsagt ingen som har fasitsvarene. Men det vi kan si sikkert, er at teknologien vil fortsette å eksplodere. Her snakker vi altså ikke om en lineær vekst, men en eksponensiell, sier Berg.

Norge i forkant

Han peker på tre forhold som gjør at Norge er lenger fremme enn mange andre land.

— Vi har en flat struktur i arbeidslivet som gjør at en nyansatt kan komme opp til sjefen og presentere en god idé. Vi har verdens høyeste kvinneandel i arbeid, slik at vi har det kvinnelige perspektivet på ting. I tillegg samarbeider vi på tvers av størrelse på firma, og på tvers av bransjer og sektorer. Det styrker oss på veien mot fremtiden, sier Berg.

— Norsk kultur har skikket seg vel, og vi har naturgitte forutsetninger for å klare oss godt. Likevel kan og må vi bli enda flinkere i fremtiden.

Samler innovative bergenshoder

Tirsdag delte han sine spådommer med medlemmene av First Tuesday Bergen, en organisasjon som har som mål å samle innovative hoder og skape nye samarbeid.

— Det var både veldig inspirerende og herlig provoserende, for eksempel da han sa at vi burde begynne å inngå syv-års kjærlighetskontrakter med partnerne våre, sier Eirik Sandal, arrangør og styremedlem i First Tuesday, med en latter.

Det var både veldig inspirerende og herlig provoserende

Omlag 100 personer møtte opp til foredraget og var ifølge Sandal svært engasjert i temaet.

— Det ble stilt mange spørsmål.

First Tuesday samler én tirsdag i måneden studenter, investorer, bedrifter og andre enkeltpersoner til foredrag, idéutveksling og workshops med konkrete case.

— Det mye viktig innovasjon som foregår i Bergen, og det finnes flere eksempler på ideer som er blitt født her og tatt til utlandet med suksess, avslutter han.

Hva synes du om trendforskerens spådom? Vil kontrakter på syv år fungere bedre enn ekteskap?