— Nå handler det om «hvordan man får seg til å gå», erklærte Berrefjord.

Nå skal visjonen omgjøres til praktisk handling.

Resultatet av det flerårige prosjektet ligger presentert på en nyåpnet nettside med adresse bergenscenarier.no. Nettstedet er en interaktiv gjennomgang av Berrefjords arbeid.

I avslutningsforedraget sa Berrefjord at han underveis er blitt stigende bevisst på hvor mye holdninger har å si.

— Er det viktigste lærdom du trekker?

— Ja, mentalitet blir viktigere og viktigere. Det er jeg blitt stadig mer overbevist om.

  • Er du optimist på Bergens vegne?

— Annenhver dag, sier Berrefjord med en liten latter:

— Den positive utviklingen er ikke noe som kommer av seg sjøl. Jeg er i hovedsak optimistisk, men ikke tvilløs. Det er dager jeg synes pilene peker nedover, sier fremtidsforsker Ole Berrefjord.

Bergensscenarier er betalt av en kommune, fylket, universitetet og en rekke større bergensbedrifter. Sponsorene er nå enige om å etablere en permanent organisasjon som skal drive arbeidet videre, opplyser administrerende direktør Helge Dyrnes i Bergen Næringsråd.