I et svar på et brev fra Øyvind Halleraker (H) kan samferdselsminister Liv Signe Navarsete nærmest garantere for fremdriften til Sotrasambandet.

Det vil bli vurdert blant de prosjektene som skal komme med i Nasjonal transportplan for perioden 2010 — 2013.

I brevet kommer det frem at Navarsete vil be Statens vegvesen om å sette arbeidet med konsekvensutgreiingen høyt på prioriteringslisten, og fortsette ressursbruken på prosjektet med å få en ny vei mellom Sotra og Bergen, melder Kystradioen.

I dag kjører 25.000 biler daglig over Sotrabrua.

Nå som prosjektet sannsynligvis blir prioritert, kan traséplanen allerede fra neste år av begynne å detaljplanlegges, slik at det kommer med i neste Nasjonal transportplan.

Noe av det viktigste som skal bestemmes er om det skal lages tunnel eller ny bro mellom Bergen og Sotra.

Daglig leder i Sotrasambandet, Ole Johan Sagen, er storfornøyd med avklaringen fra Navarsete.

— Dette er gode nyheter for stakkarene som i dag må sitte i kø over Sotrabrua. Nå skal vi fortsette å drive med informasjon, finansiere og pushe prosjektet videre, sier han til BT.

Det tekniske er det Statens vegvesen som skal står for.

— Det viktigste er å gjøre en så grundig utgreiing at alle politikere i Sund, Fjell, Øygarden, Bergen og Askøy kan nikke seg enige om ett alternativ, sier Sagen.

Om alt går etter planen vil den nye veien tidligst være ferdigstilt i 2016.