Arbeidsgruppen som jobber med saken hadde møte mandag, men er fremdeles ikke kommet til noen endelig løsning.

— Saken skulle til behandling i komité for miljø- og byutvikling, men det viser seg at den ikke var nok utredet, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen, som leder arbeidsgruppen.

Nå skal det settes i verk en regulert planprosess der man vil vurdere hvorvidt Lynghaugparken egner seg som alternativ for fotballbanen. Krohnegården-alternativet er blitt vurdert over flere år.

— Vi er klar over at behandlingen i denne saken har tatt lang tid, men det er mange hensyn å ta her. Mange ønsker å beholde parken, og det er viktig ikke å ta mer areal av den enn nødvendig, sier Strøm-Erichsen.

Inntil videre legges Krohnegården-alternativet på vent.

— Hvor lang tid regner dere med å bruke på den videre utredningen?

— Jeg håper planprosessen vil være ferdig i løpet av et år, men det kan ta halvannet. Da har vi i hvert fall to ferdige alternativer klare, tror Strøm-Erichsen.

Når anlegget en gang står klart, vil det etter planen inneholde LøvHams fotballbane, pluss en knøttebane.