— Vi regner med at bystyret kan gjøre endelig vedtak om reguleringsplanen 29. september, sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Men Statens vegvesen har varslet innsigelse på tre punkter mot bybanetraseen. Så lenge disse punktene ikke er avklart, er det stadig en risiko for at bystyrets vedtak ikke blir endelig, men at planen må til Miljøverndepartementet for godkjenning. Det vil i så fall nokså sikkert medføre at anleggsstarten på bybanen blir minst ett år forsinket.

— Skjer det, må Statens vegvesens rolle i saken tas opp i Stortinget. Statens vegvesen må få klinkende klar beskjed om at de også har et overordnet ansvar for kollektivtrafikken, sier SVs Tom Skauge til Bergens Tidende.

Men går alt glatt, ligger det til rette for byggestart i 2005.

Store endringer i trafikken

Dette er veivesenets ankepunkter:

  • Bybanen medfører store omlegginger av trafikken i området mellom Inndalsveien og Fjøsangerveien. Det må vises tilfredsstillende løsninger i dette området, og avbøtende tiltak må være gjennomført innen arbeidet med bybanen starter.

På dette punktet er fylkesmannen blitt bedt om å mekle.

  • Det må gjennomføres en konsekvensvurdering av trafikksikkerheten på grunnlag av endringer i trafikken som bybanen fører med seg.
  • Det må sikres nok plass for biltrafikken over Danmarksplass ved siden av de to sporene til bybanen.

Undergang i Fjøsangerveien

Når det gjelde de to siste punktene, mener prosjektleder for bybanen, Lars Chr. Stendal, at det gjennom dialog med distriktsvegkontoret i Fyllingsdalen er funnet gode løsninger. Men regionvegsjef Ole Chr. Torpp har siste ordet.

— Jeg er nettopp kommet tilbake fra ferie, og har ikke sett de siste forslagene til løsning.

Jeg må selv sette meg inn i forslagene og se at det er tilfredsstillende før jeg eventuelt kan avgjøre om innsigelsesvarselet skal trekkes, sier Torpp til Bergens Tidende.

Et av forslagene går ut på å la Fjøsangerveien gå i kulvert under rundkjøringen mot Minde Allé, slik at nord-sør-trafikken kan flyte fritt forbi dette punktet. Kostnaden er grovt anslått til 50 mil-lioner kroner. Det vil gjøre trafikken i Fjøsangerveien mer effektiv, og forhindre at mye trafikk søker over i Kanalveien, som har begrenset kapasitet.

Sølvvarefabrikken må vekk

I Bergen sentrum ser det ut til at Brødrene Lohnes sølvvarefabrikk i Kaigaten må rives for å gi plass til bybanen.

Bybanen vil følge Kaigaten rundt Statens hus.

Det innebærer at det anlegges holdeplass i Kaigaten rett utenfor sølvvarefabrikken til Brødrene Lohne AS. Da vil fortauet tilby altfor liten plass til billett-automater og folk som venter. Fabrikken må vekk.

Både fra bybanekontoret og fra byrådet i Bergen er det tidligere kommet utsagn om at sølvvarefabrikken kan få stå selv om det blir trangt. Men prosjektleder for bybanen, Lars Stendal, gjorde det i dag klart at fabrikken må rives. Det har forresten vært Bergen kommunes mening lenge, og det er også fabrikkens regule-ringsmessige status.

— Vi er i dialog med sølvvarefabrikken om hvordan vi skal løse dette, sier Lars Chr. Stendal.

Strafferunder for bussene

Når kommunen har valgt å droppe alternativet med bybane på innsiden av Statens hus, diagonalt over det åpne arealet på Nonneseter, så har det bl.a. sammenheng med sterke innvendinger både fra Gaia Trafikk og HSD Buss. Det skal bygges ekspressbussterminal på området, og busselskapene fryktet at fem minutters passeringer med bybane i tillegg til den tette busstrafikken ville skape fullstendig kaos.

Endepunktet for bybanen i sentrum blir Starvhusgaten, mellom Telegrafbygningen og Byparken. Gaia Trafikk og HSD Buss er misfornøyde med dette, fordi bussene nordfra da mister den korteste og mest naturlige veien mot Bystasjonen. I stedet må bussene nordfra antakelig kjøre en «strafferunde» rundt Byparken, forbi Permanenten og tilbake Christies gate før den kan svinge inn i Kaigaten.

HSDs busser mot Sotra kan da heller ikke lenger kjøre Starvhusgaten og svinge til venstre inn i Olav Kyrres gate, men må ta runden rundt Posten.

Gaia Trafikk har beregnet sine ekstrautgifter med omkjøringen til 2,5 millioner kroner.

MÅ RIVES: Slik blir bybanetraseen ut fra Bergen sentrum. Sølvvarefabrikken i Kaigaten kommer så tett innpå en sterkt trafikkert holdeplass at den trolig må rives.<p/>GRAFIKK: YNGVE STEENSÆTH