Men passasjersvikten i norsk luftfart har ikke gått upåaktet hen. Regnskapet for 2001 er nesten 28 millioner kroner svakere enn året før, da flytrafikken gikk så det suste.

Flesland er en av byens mest lønnsomme bedrifter. Men fortsatt praktiserer Luftfartsverket den såkalte kryssubsidieringen. Det betyr at de rike flyplassene subsidierer de fattige. Dermed forsvinner det meste av de 252 overskuddsmillionene for å dekke driften av flyplasser med røde tall i regnskapene.

Avgifter og sprit

Flesland hadde i fjor 460 millioner kroner i inntekter. Av dette er 333 millioner kroner avgifter, som kreves inn fra flytrafikken. Men også parkeringsanlegget er en gullgruve for Luftfartsverket. Hele 46 millioner kroner sopte man inn fra bilistene.

Dessuten går taxfree-salget strykende. Utgående passasjerer som har handlet avgiftsfri alkohol, tobakk og parfyme, bidro til 37 millioner kroner på flyplassens inntektsside. Annen kommersiell virksomhet og leieinntekter innbrakte 36 millioner.

Vanskelig å spare

Drift— og kapitalkostnadene på Flesland var på ca. 208 millioner i fjor. Ifølge regiondirektør Are Lien er det meste av de rene driftsutgiftene lønn og tiltak for å opprettholde sikkerhetskravene.

— Når færre flyr, merker vi det godt på inntektene. Men vi kan ikke gjøre så mye for å redusere kostnadene. Når sikkerheten og servicenivået skal opprettholdes, blir kostnadene de samme enten Flesland har tre eller fire millioner passasjerer, sier Lien.

Lite igjen

— Men er det surt å oppleve at overskuddet går til å subsidiere andre flyplasser mens investeringsbehovet på Flesland er stort?

— Så lenge flytrafikken bare har økt og økt, har kryssubsidieringen vært et godt virkemiddel, og Flesland har i stor grad fått det man har hatt behov for. Slik er det ikke lenger. Luftfartsverket har i år et behov for å investere for 850 millioner kroner, men man har bare 400 millioner å fordele. Av dette har Flesland fått 18 millioner. Jeg skulle gjerne ønske at vi fikk beholde mer av pengene på Flesland for å gjennomføre prosjekter som kan bidra til enda bedre service, sier Lien.