— Et regnskyll på noen titalls millimeter hjelper dessverre ingenting på vannstanden i Svartediket, sukker fagdirektør i vann- og avløpsetaten, Magnar Sekse.

Han understreker at ingen bør la det renne unødvendig i springen selv om vi nå skulle få et par dager med skikkelig plaskregn.

Klargjør vannkilder

I Bergen Vann KF fortsetter derfor arbeidet med å klargjøre reservevannkilder.

I tillegg til Storavatnet i Loddefjord blir Osavatnet i Gullfjells-området nå gjort klar til å bli drikkevannskilde. Vannet fra Storavatnet må kokes, mens Osavatnet blir koblet direkte til det eksisterende vannverket og blir derfor UV-bestrålt.

— Blir disse to vannkildene koblet til vannverket, vil det øke den samlede kapasiteten til vannverket på 15.000 kubikkmeter i døgnet. Det er nok til å dekke vannbehovet til 35.000 innbyggere, sier Sekse.

Drikkevannssjefen og hans medarbeidere følger nå vann- og værsituasjonen fra time til time. Krisemøter holdes to ganger i uken og byrådet holdes løpende orientert om situasjonen.

Mye nedbør

Det trengs i alt 600 millimeter nedbør for å få fylt opp magasinene til normal tilstand. Vannverkssjefen opplyser at 400 millimeter nedbør før 1. juni må til for å holde magasinbeholdningen på dagens nivå.

— Det betyr at alle bør være forsiktige med vannbruken til over sommeren, understreker Sekse.

Vann- og avløpsetaten har også gjort beregninger over hvor mye snøsmeltingen vil bety for Bergens drikkevannsbeholdning. Omgjort til vann, vil snøen gi bergenserne vann nok til tre ukers forbruk.