I vår testet kommunen behandling av vannet med ultralyd. Men det ser ikke ut til å ha hjulpet nevneverdig. Vannet er like grønt som det har vært de siste årene på denne tiden.

— Det stemmer at vi har hatt algeproblemer i vannet i lang tid. Og i vår startet vi opp et forsøk med en alternativ bekjempelse av algene. Siden den gang har vi drevet jevnlig med testing av vannet fra Smålungeren, og algeforekomsten har minsket noe. Men det er klart at om ultralydbehandlingen hadde vært hundre prosent effektiv, ville ikke Smålungeren vært så grønn som den er i dag. Men det er likevel for tidlig å konkludere endelig med hvor mye forsøket har hjulpet eller ei, forklarer seksjonsleder Rune Hesjedal i kommunens Grønn etat, seksjon Park og Byrom.

Tykke lag

Til tider har fargen på Smålungeren vært like grønn som fargen på gresset rundt. Fargen skyldes tykke lag med marine sedimenter på bunnen. Det fører til at det dannes næringssalter, som igjen fører til oppblomstring av blågrønnalger. Det har også forekommet at algeforekomstene har klumpet seg på overflaten, og ligget som tykke lag nær murkantene som omkranser Smålungeren. Da har kommunen rensket opp.

— Det er spesielt i sommermånedene, og særlig i tørkeperioder at algeproblemet er merkbart, sier Hesjedal.

Ikke giftige alger

Jevnlig tilførsel av ferskvann vil redusere problemet og saltinnholdet. Smålungeren er imidlertid innestengt, uten tilførselselver som kan tilføre nytt og fjerne gammelt vann. Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune har tidligere år vurdert å tilsette ferskvann fra drikkevannet Svartediket, men har ikke ønsket å tappe Bergen sentrums viktigste drikkevannsreservoar.

Bergen kommune har opp gjennom årene tatt en rekke prøver av vannet. Som regel har bakterienivået vært lavt, og algene er ikke giftige. Og som oftest har algeproblemet gått over av seg selv, når høsten har nærmet seg med kaldere vær og mindre dagslys. Da overlever ikke algene.