Like før påske leverte Helse Bergen en tiltaksplan for hvordan sykehuset ville rette opp de dårlige arbeidsforholdene på Sikkerhetsavdelingen.

Men Arbeidstilsynet har fremdeles ikke tatt endelig stilling til om tiltaksplanen er god nok til at tilsynet kan lukkes og dagbøtene opphøre.

Har betalt 720.000

Til nå har Helse Bergen måttet punge ut med nesten 720.000 kroner i dagbøter til Arbeidstilsynet på grunn av manglende opprydding på sikkerhetsavdelingen. Pr. dag er boten på 10 000 kroner.

De alvorlige manglene ved arbeidsmiljøet ble avslørt ved det landsomfattende tilsynet «God vakt» i 2005. Helse Bergen er det eneste helseforetaket som ble ilagt dagbøter etter tilsynet som omfattet alle landets sykehus.

Tiltaksplanen ble utarbeidet etter en omfattende kartlegging av arbeidsmiljøet I kartleggingen ble mellom 80 og 90 nåværende og tidligere ansatte på avdelingen intervjuet.

Beklager tidsbruk

I planen ble det foreslått en rekke punkter som utvikle lederskapet og avklare de ansattes roller på avdelingen. Blant ble det påpekt behov for åpenhet og dialog. og at det avholdes faste møter mellom ledelse, verneombud og tillitsvalgte.

— Vi bad om utfyllende opplysninger til tiltaksplanen. Disse ble sendt til oss før påske. Men på grunn av påske og ferieavvikling, har vi ikke fått avsluttet saksbehandlingen ennå, sier Roar Nese, inspektør i Arbeidstilsynet.

Nese beklager at saksbehandlingen har strukket ut i tid. Men han understreker at Helse Bergen ikke er blitt fakturert for nye dagbøter etter at sykehuset sendte over tiltaksplanen og bakgrunnsinformasjonen etter påske.