MAJ-BRITT DAHL

maj.dahl@bt.no

— Han var skuffet over at Meling er i Frelsesarmeen. Det ble følelsesmessig vanskelig for ham. Han skiller ikke mellom Melings jobb som advokat - at alle har rett på en forsvarer - og hans frivillige engasjement som frelsessoldat, sier frelsesoffiser Liv Rægevik i Bergen 1. korps i Strømgaten.

Hun bekrefter at endringen har sammenheng med at Meling er advokat for Mulla Krekar. Utover det vil hun ikke si noe om årsaken til at mannen nylig endret testamentet sitt.

— Folk kan tenke selv, sier hun til BT.

Varslet armeen selv

Frelsesarmeen lokalt var tilgodesett med 1 million kroner. I tillegg kom et beløp øremerket armeens virksomhet utenlands.

Mannen er kjent i Frelsesarmeen gjennom flere år - både innen- og utenlands. Han tok selv kontakt for å informere om endringen i testamentet.

— Ellers ville vi ikke visst at vi var tilgodesett, sier Rægevik.

— Ble dere overrasket over årsaken mannen oppga for endringen?

— Jeg tok imot det som en informasjon. Min første tanke var å lytte til personen - ikke nødvendigvis ha en reaksjon.

- Respekterer mannen

Hun understreker sterkt at Frelsesarmeen respekterer mannens valg.

— En gave er alltid en gave, vi kan aldri kreve noe. Vi må ha respekt for givers siste vilje; mennesker er alltid viktigere enn penger og eiendeler.

Frelsesarmeen er også opptatt av at det ikke må være noen form for manipulering bak gaven - folk må stå fritt.

— Har dere opplevd noe liknende før?

— Som sagt; vi kjenner sjelden innholdet i testamenter. I denne saken var det gjerne et behov for å snakke om det også. Mannen har stor kjærlighet til Frelsesarmeen, sier Rægevik.

— Jeg har aldri hørt om liknende tilfeller, sier saksbehandler Berit Olsen ved Frelsesarmeens avdeling for arvesaker i Oslo. - Man må skille sak og person. Meling har en jobb å utføre som advokat, sier Olsen og understreker at hun ikke kjenner til denne spesielle saken.

I 2003 mottok Frelsesarmeen i Norge vel 60 millioner kroner brutto i testamentariske gaver. Av dette var 28 millioner øremerket sosiale forhold, geografiske områder eller misjonen utenlands.

— Vi har opplevd en dobling av beløpet de to siste årene, men vi regner ikke med at dette fortsetter, sier Egil Hognerud ved Frelsesarmeens regnskapsavdeling.