Et rekkehus var i ferd med å fylles med røyk, og beboerne fryktet skorsteinsbrann. Brannvesenet slo alarm og rykket ut med to biler.

— Det viste seg at noen fugler hadde bygget et reir rett oppå pipen, slik at åpningen ble blokkert. Røyk slo ned gjennom skorsteinen, sier vaktkommandør Trond Jargren i Bergen brannvesen.

At fuglereir fører til brannutrykning, hører til sjeldenhetene. Jargren anslår at det forekommer omtrent en gang i året i Bergen.

Røykleggingen av huset i St. Olavs vei ble meldt klokken 20.53. Brannvesenet lot reiret ligge.

— Dette blir en feiersak, konstaterer Jargren.