Totalprisen for de fem fregattene i Fridtjof Nansen-klassen og gjennomføring av bygging og testing er dermed på 18,1 milliarder kroner.

Da Stortinget vedtok å bygge nye fregatter i 1999, var prisen beregnet til 12,2 milliarder kroner.

– Vi visste fra starten av at fregattene kunne bli noe dyrere, men ikke at kostnadene skulle bli nær 50 prosent høyere enn forutsatt, sier Fremskrittspartiets forsvarspolitiske talsmann Per Ove Width til VG.

Han mener det er betenkelig at regningen stadig blir høyere for fregattprosjektet.

Stortinget vil ifølge VG ikke klare å behandle Strøm-Erichsens forespørsel før langt utpå høsten.

– Vi trenger noe mer tid på en så stor investering, sier Width.

SIV DOLMEN