Lederen for FNs klimapanel skal blant annet snakke om næringslivets utfordringer ogmuligheter i lys av klimaendringene.

— Fantastisk at han kommer

FNs klimapanel la søndag frem den sistedelen av den femte hovedrapporten i København. Rapporten slår fast at klimaendringeneer menneskeskapte, og at økte utslipp vil akselerere denne utviklingen.

— Vi synes det er fantastisk at Pachaurihar tatt seg tid til å komme til Bergen for å snakke om en av vår tidsviktigste utfordringer, sier administrerende direktør i Bergens Næringsråd,Marit Warncke.

Hedret sammen med Gore

Fredsprisvinneren har vært i Bergen to ganger tidligere. Han var her i2006, året før han fikk fredsprisen, og i 2009. Begge ganger besøkte han Bjerknessenteret forklimaforskning.

Pachauri er utdannet økonom og ingeniør. Han har jobbet med energi og klimaspørsmål i nærmere 40 år.

Pachauri skal delta på Zero-konferansen i Oslo dagenfør han kommer til Bergen 14. november. Han forlater Vestlandets hovedstadsamme dag og setter kurs for India.

Kontakt via Veritas

Bergen Næringsråd kan takke Det Norske Veritas for atPachauri kommer til Bergen.

— Det var via BjørnHaugland, som leder DNVs globale divisjon for bærekraft og innovasjon, vifikk kontakt med fredsprisvinneren, sier Warncke.

Pauchauri fikk fredsprisen i 2007 sammen med tidligere visepresident i USA, AlGore.

Gore fikk prisen for sitt arbeid rundt bevisstgjøringen ommenneskeskapte klimaendringer, og Pachauri i kraft av å være leder for FNs klimapanel.

Klimapanelet har med sine2.500 internasjonale forskere, vurdert omfanget og følgene av menneskeskapteklimaendringer.

GLEDER SEG: - Vi synes det er fantastisk at Pachauri har tatt seg tid til å komme til Bergen for å snakke om en av vår tids viktigste utfordringer, sier administrerende direktør i Bergens Næringsråd, Marit Warncke.
ØRJAN DEISZ