TOR KRISTIANSEN(foto)

— Det var litt tøft og litt flaut, sier en smilende fornøyd fredsprisvinner Gjert Hermansen.

Det er ikke uten grunn at nettopp han ble kåret til mottaker av elevenes egen fredspris.

Positiv overfor alle

— Gjert våger å stå for egne meninger. Han slåss aldri og er positiv overfor alle, forteller Sandrino Birkeland. Det var han som sammen med Natalie Myhrvold Alvsåker foretok utnevnelsen.

Solide klappsalver høres i klasserommet. 50 åttendeklassinger fra klasse 8A og 8B fyller rommet. Fredspristildeling har de aldri vært med på før. Det er litt spesielt å få dele den ut selv.

Elevene har jobbet med temaet fred i flere uker. De har snakket om FN og fredsprisvinnere gjennom tidene. Oslo-avtalene for å skape fred i andre deler av verden, har de og studert.

— Flere monumenter over seire i krig er reist rundt om i verden, men det finnes få monumenter for fred. Vi må lære barn og unge å løse konflikter på en bedre måte og hindre krig, sier lærerne Nina Goga og Svein Salhus.

Ganske kreative

De gleder seg over elevenes engasjement. Dette prosjektet har utfordret dem. De har tenkt mer over hvordan de selv kan skape en bedre verden og er blitt ganske kreative i konfliktløsning.

Elevene har tenkt ganske grundig over hvem som kunne fortjene en fredspris. De har argumentert, vurdert og til slutt kommet frem til fem kandidater. Gjert Hermansen gikk seirende ut.

— Det har vært spennende å arbeide med dette. Alle elevene ønsker å oppføre seg som Gjert. Miljøet på skolen utvikler seg godt, mener Sandrino Birkeland. Nå vil elevene prøve å få noen til å nominere Petter Skauen eller Otto Jespersen til den virkelige Fredsprisen.

PRISVINNER: Gjert Hermansen (i midten) fikk elevenes fredspris. Natalie Myhrvold Alvsåker (til venstre) og Sandrino Birkeland overrakte ham «Dumme hvite menn» av Michael Moore og «Den store sangen» av Pablo Neruda.<p/>FOTO: PAUL AMUNDSEN
ENGASJEMENT: Elevene fylte klasserommet med solide klappsalver.<p/>FOTO: PAUL AMUNDSEN