— Ledelsen bryter jo nesten alle lover som finnes. Jeg vil bruke det økonomiske rotet som brekkjern for å tvinge Torget AS til å løse konflikten med torghandlerne, forklarer RV-Dahle.

Mekler

Finansbyråd Trond Tystad vil ha slutt på den benharde og fastlåste konflikten.

— Jeg har nå anmodet styret om å finne en løsning innen 10. oktober. Klarer de ikke det, er jeg beredt til å sette meg ned og forsøke å mekle frem en løsning, Dette dreier seg mer om følelser enn om faktisk uenighet, tror Tystad.

Den selvoppnevnte fredsmekleren kan få en stri tørn. Da BT snakket med de involverte i går, var ikke forsoningsviljen fremtredende.

Stridens kjerne er kravet om at alle torghandlere skal møte på Torget minst 100 dager i året. Syv torghandlere nekter å stille mer enn 60 dager i året. Årsak: De trenger den resterende tiden til å produsere varene de skal selge.

— Daglig leder Arild Helland hevder han har innkalt til et møte for å komme i dialog med de syv. Sludder og vås. Sannheten er at én og én er blitt innkalt på kontoret gjentatte ganger. Der har de blitt presentert for et ultimatum: Si ja til 100 dager eller finn dere et annet sted å være. Dette er jo regelrette mafiametoder, hevder Dahle.

Glefser

Tøffelprodusent Berit Stordal nærmest glefser i røret da BT spør om hun er blitt innkalt til et oppklarende møte.

— Jeg skal si deg en ting: Ledelsen i Torget AS eier ikke skam i livet. Det er bare tullprat, alt de sier. Man blir jo flau på voksne menneskers vegne, sier den 70 år gamle tøffelprodusenten.

Arild Helland ønsker ikke å kommentere de voldsomme beskyldningene, utover at han føler seg misforstått.

— Jeg har aldri sagt at vi har tatt initiativ til noe forsoningsmøte. Møtet de syv ble innkalt til, dreide seg om å underskrive den mye omtalte kontrakten, sier den daglige lederen i Torget AS.

— Torstein Dahle mener du oppfører deg som en mafiagangster?

— Den slags kommenterer jeg ikke.

SINNA: Torstein Dahle.