• Kompromiss er ikke godt nok når problemer skal løses, mener fredsforsker Johan Galtung.

Han hjelper også par som har konflikter.

— Konflikter må ikke løses for raskt. Tar man seg tid til å høre grundig på alle, kan man finne de løsningene som ikke ligger i dagen, men som fører til at alle får mer av det de ønsker seg. Med større kreativitet i problemløsningen kan alle parter bli mer fornøyde. Dette gjelder i parforhold såvel som i internasjonale storkonflikter, sier professor Galtung. I går holdt han foredrag om sine konfliktløsningsteorier på den nordiske kongressen i familieterapi i Grieghallen.

Ber Galtung om hjelp

Fredsforskningens «grand old man», verdens første professor i fredsforskningsstudier - mannen som i mer enn 40 år har jobbet med konfliktløsning over hele verden - opplever rett som det er at folk kommer til ham med sine private problemer.

— Da prøver jeg gjerne å hjelpe. Jeg starter alltid med å snakke med partene hver for seg, aldri sammen, sier han.

— Problemet er at de er blitt så emosjonelt forkrøplet at de ikke evner å tenke klart. Når jeg har hørt hva som er konflikten og hva partene ønsker, er det tid for å tenke kreativt, sier fredsmegleren.

Han presenterte flere konfliktsituasjoner på scenen i Peer Gynt-salen og veien frem til løsninger på disse. Hans medhjelpere var ekteparet Lars Thyholdt og Vigdis Faldalen Thyholdt som dramatiserte flere typiske scener fra et ekteskap.

Får ekstra gevinst

For eksempel den om han og hun som er uenige om balkongen. Han vil at balkongen skal forbli åpen, han ønsker at det skal være luftig. Hun ønsker en innglassing, er lei av at det regner inn.

I en slik situasjon er det typisk at den sterkeste vinner, den andre må gi seg. Ved å foreslå at det settes inn vinduer som kan åpnes og lukkes etter behov, vil begge få viljen sin og som ekstra gevinst har de begge fått utvidet utesesongen med to måneder. Det er dette Galtung mener med å finne kreative løsninger.

Han fortalte om et italiensk par som gjerne ville fortsette å leve sammen, men som hadde store problemer. Han gikk mye på bar, hun var svært misfornøyd med det. Den lykkelige løsningen ble at de startet en bar sammen. Et par fikk problemer da hun ble buddhist. Han syntes hun ble for fjern, hun syntes han ble mer og mer materialistisk. De startet en butikk sammen som solgte blant annet buddhistisk litteratur. Og mannen begynte å lese de bøkene han solgte.

«Midt i blinken»

— Vi møtte Galtung for noen år siden og fant ut at vi kunne bruke hans teorier om konfliktløsning i vårt eget liv, i våre private krangler. Jeg er lærer og fikk ideen om å ta denne måten å tenke på inn i skolen, forteller Lars Thyholdt. Sammen med sin kone har han etablert selskapet «Midt i blinken» som tilbyr hjelp til konflikthåndtering på ulike arenaer. De var blant årets kursholdere på Norsk fredsakademi i Jondal.

— Kompromiss er greit nok, men det fører bare til at ingen er helt fornøyde. Når vi øver oss i å tenke litt lenger, finner vi kanskje løsningene ingen har tenkt på. Det viktige er at alle parter blir sett og hørt og ivaretatt. I denne prosessen kan Galtung sine teorier være til god hjelp, sier Lars Thyholdt.

Kunne du tenkt deg konfliktløserens hjelp? Si din mening her!

Med større kreativitet i problemløsningen kan alle parter bli mer fornøyde mener fredsforsker Johan Galtung
Nicolay R Nicolaysen