• Diktet «Efter Freden» ble skrevet av min bestefar, Sigurd Elholm (bildet), som en hyllest til den første 17. mai etter annen verdenskrig, skriver Ann Margareth Knickelbein i en e-post til Bergens Tidende.

Knickelbein er sykepleier og bor i byen Folsom, ikke langt fra Sacramento i California.

Diktet dukket opp da Ann og hennes far Erling Elholm gikk igjennom noen gamle brev fra bestefaren. 80 år gamle Erling Elholm emigrerte til USA på slutten av førtitallet og det var korrespondansen med faren gjennom femti år han og datteren gikk igjennom da diktet dukket opp.

Sigurd Elholm var frisørmester, og frisørforretningen han etablerte, feirer i år anselige nitti år. Ann Margareth Knickelbein mener det er den eldste familiedrevne frisørforretningen i Bergen. Den drives i dag av Sigurds barnebarn Per Even Elholm i Christian Michelsens gate 11.

Per Even Elholm forteller at bestefaren var kjent som en skrivende mann og et muntrasjonsråd i frisørlauget, som han også i en periode var leder for.

Efter Freden

Sigurd Elholm (1887 — 1968)

Circa 17 Mai 1945

for første gang efter freden

vi er kommen sammen her til fest

for første gang har vi gleden

i fri utfoldelse som gjest

den har nok vert tilstede

i aarene som nu er gaat

men den er vel mer blit holdt nede

og dette forstår vi godt

det var nemlig ingen glede

den morgen da vi dem saa

de fremmede i gaten der nede

med geværet i anlag gaa

vi følte i samme nuet

at disse kom ikke med godt

vi følte oss alle truet

og det fikk vi snart forstaat

vi skal ikke lenger dvele

ved alt dette der de drog frem

hvorledes de jernskodde hele

har trampet paa land og paa hjem

vi skal bare mindes de mange

som virkelig ofrede alt

igjennom de aarene lange

da det for oss alle gjaldt

og aldri vi glemmer den stunden

da flaggene gikk til tops

det var med en egen undren

vi alle stirret der opp

da følte vi atter gleden

hvordan den strømmede ut

ut mot den lengtende freden

som vi mødte i maidagens skrud

atter er landet vaart eget

dette land vi av fedrene fikk

vi er alle taknemlig beveget

at det likevel gik som det gik

og vi, vi kan bare takke og bede

for os selv og for slektene frem

at de fremmede aldrig betrede

maa vaart fedrene land og vårt hjem

GJEMT, MEN IKKE GLEMT. Diktet «Efter Freden» slik det så ut i håndskrift.
I RETUR: Sigurd Elholm skrev diktet «Efter Freden», og sendte det til USA. Seksti år etterpå er det kommet i retur til Bergens Tidendes redaksjon.
GATEN. Wessels gate på Møhlenpris slik den så ut da Sigurd Elholm så og hørte de tyske soldatene trampe gjennom gaten i 1940. <p/>