— Jeg hadde akkurat kommet tilbake fra en fottur. Da sto det to ukjente menn i hagen min og saget ned et av trærne mine, sier Fredrick Pedersen.

Han har sin fritidsbolig i enden av Grimstadveien. Denne veien er for det meste eid av fylket, men de siste hundre meterne er veien privat.

Det hadde ikke arbeidere fra Mesta fått med seg da de skulle rydde vei i slutten av forrige uke.

Fryktet for bjørkeporten

Det var en underleverandør til Mesta som var leid inn for å utføre vedlikeholdsarbeid ved riks- og fylkesveiene som saget ned treet til Pedersen.

— Jeg er bare glad jeg kom tilbake da jeg gjorde. Tyve meter lenger nede i veien står noen store, flotte bjørketrær over porten min. De strekker seg enda lenger ut i veien, og hadde nok røket til også, om jeg ikke hadde kommet, sier Pedersen.

Han snakket med de to unge mennene som saget ned treet hans. De var hellig overbevist om at de hadde lov til å ta ned treet, og hadde ikke fått med seg at de jobbet langs privat vei.

Pekte på GPSen

Pedersen bor i enden av den flere hundre meter lange privatveien. En annen nabo langs veien har mistet deler av en hengende hekk, mens en annen igjen har fått en furuhekk så barbert at man nå kan se rett inn til huset og hagen.

Dette skiltet gikk de to mennene som ryddet vei for Mesta hus forbi. Ifølge Fredrick Pedersen snakket de to norsk, og det kan derfor ikke handle om manglende forståelse.- Jeg kan ikke skjønne at de ikke har sett det, eller i det hele tatt tenkt over at de nå kanskje ikke var på en fylkesvei, sier Pedersen.
Baste Fanebust

— De som møtte meg hadde ikke peiling på hva de gjorde, de bare pekte på GPSen, sier Pedersen.Der privatveien slutter, står det et stort veiskilt merket «privat blindvei». På den andre siden av veien er det også en merkepel, som markerer at fylkesveien slutter her.

Toppen og utsiden av en hengende hekk ble ryddet av veien av mannskapet på oppdrag fra Mesta. Dette bildet er tatt om lag 300 meter etter enden på fylkesveien.
Baste Fanebust

— SjikanerendeHele hendelsen i hagen og naboens hager har sjokkert Pedersen.

— At de bruker veipenger på denne måten, er sjikanering mot både deg og meg. Mesta har tydeligvis ikke roen på hvem de sender ut på jobb. Heldigvis kom jeg og samboeren tilbake og så dette, sier han.

Odd Inge Jordal er driftsleder og ansvarlig for eksterne kontrakter i Mesta, og sier selskapet nå vil gjøre opp for seg i Grimstadveien.

— Jeg kommer personlig til å ta en tur ut på mandag når jeg er hjemme fra ferie, både for å se på skadene og komme med en unnskyldning til grunneierne her, sier Jordal.

Overivrig barbering

Ifølge Jordal dreier det seg om en overivrig underentreprenør som var så innstilt på å gjøre en god jobb at de glemte å se etter hvor fylkesveien sluttet.

— Disse selskapene har jo også ofte inne uerfarne sommervikarer, sier Jordal.

Han presiserer likevel at det hele og fulle ansvaret er hos han selv og Mesta som leier inn underentreprenørene.

— Dette skal selvfølgelig ikke skje, og det er veldig beklagelig at det nå har skjedd, sier Jordal.

Hvordan vil dere sikre at lignende situasjoner ikke oppstår igjen?

— Det eneste jeg kan si er at det har skjedd før, og at det helt sikkert kommer til å skje igjen. Vi kan ikke gjøre så mye annet enn å beklage og forsøke å erstatte det tapte, sier Jordal.