Direktoratet for naturforvaltning (DN) har vedtatt å oppheve fredningsvedtaket fra 7. juni 1935.

Furuene ble plantet av dikterpresten Claus Frimann, som levde fra 1746 til 1829, og var sogneprest i Davik i årene 1780-1822. Han er blant annet kjent for diktet «Hornelen» og sangen «Den norske fisker».

Av «De elleve apostler» er det nå bare sju igjen, og ett av disse sju gamle furutrærne er «heilt daudt», opplyser Fylkesmannen i Sogn og Fjordane i sin søknad til DN om å oppheve fredningen.

Begrunnelsen for dette ønsket er hensynet til de aller yngste innbyggerne i Davik – barnehagebarn i Davik oppvekstsenter. Barnehagen har uteareal i området, og foreldre og barnehagepersonell «er ottefulle og ynskjer å fjerne treet», blir det opplyst.

Fylkesmannen mener det er «mest rasjonelt om heile naturminnet vert oppheva», og at kommunen får avgjøre hvor lenge det er ønskelig og tilrådelig at trærne blir stående. DN støtter fylkesmannens vurdering.

Naturminner av denne type vil ikke kunne vare evig, konstaterer både Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Direktoratet for naturforvaltning.