I forbindelse med utvidningen av Flesland lufthavn skal Lønningen lystgård med hovedbygg, kårbolig og hageanlegg flyttes. Arbeidet med å plukke ned gården er allerede godt i gang, men i dag sa det full stopp.

Fredag valgte nemlig Hordland fylkeskommune å frede den 200 år gamle gården midlertidig. Det betyr at anlegget ikke kan rives, og at alle inngrep utover vanlig vedlikehold må godkjennes av fylkeskommunen.

Nasjonalt kulturminne

Årsaken bak vedtaket er at det ikke er kommet på plass en avtale om ny plassering av lystgårdsanlegget.

— Bergen kommune ga igangsettelsestillatelse før det var enighet om ny plassering. Det syntes vi var uheldig, sier fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd.

— Lønningen gård med hage er et kulturminne av nasjonal verdi, og et sånt kulturminne kan ikke legges ut til salgs på Finn.no. Det er veldig viktig for oss at disse verdiene blir tatt vare på og at de sikres en plassering og bruk som ivaretar kulturminnet.

Avinor har i det siste vært i samtaler med Universitetet i Bergen om å gjenreise anlegget i Arboretet, men ingen avtaler er undertegnet.

- Ingen tid å tape

Den nye terminalen skal etter planen stå klar i 2017, og Avinor ønsker å fortsette arbeidet raskest mulig. Derfor har prosjektdirektør Alf Sognefest i Avinor sendt et brev til fylkeskommunen.

— Vi har ingen tid å tape, bare masse tapt tid å ta igjen, sier Sognefest.

Sognefest mener fredningen ikke er gyldig, og at den må bli opphevet. Hvis ikke fylkeskommunen vil oppheve fredningen vil klagen gå videre til riksantikvaren, forteller han.

— Dette er primært en bønn om å få lov til å fortsette arbeidet vi har fått lov til å gjennomføre av Bergen kommune. Vi har store forpliktelser overfor storsamfunnet, kunder, samarbeidspartnere, og næringslivet på Vestlandet om å åpne den nye terminalen tidlig i 2017, sier Sognefest.

- Vil bli satt skikkelig opp

Avinor, som selv er eiere av Lønningen gard, sier de flere ganger har garantert at bygget skal bli skikkelig behandlet og satt opp igjen.

— Vi er seriøse aktører som ikke springer fra forpliktelser. Arbeidet er gjennomført i samsvar med kravet om å bevare kulturminnet, sier Sognefest.

Prosjektdirektøren synes vinglingen er vanskelig å forholde seg til.

— Jeg vil berømme Bergen kommune og Universitetet for ryddig og forutsigbar saksbehandling. At fylkeskommunen velger å frede et halvveis nedtatt bygg og en tom hage stopper dessverre igjen arbeidet. Det er veldig vanskelig å drive et effektivt prosjekt når forutsetningene for fremdrift skifter slik, sier han.

- Avinors ansvar

Fylkeskonservator Ekerhovd mener på sin side at ansvaret nå ligger hos Avinor.

— Det står i gjeldende reguleringsplan at for at tiltaket skal kunne igangsettes, så må flyttingen være gjennomført eller sikret gjennomført, sier han.

Så langt er hovedbygning og hage dokumentert og tilrettelagt for demontering.

— Dette er gjort på en god måte, men nå er det altså Avinor som er ansvarlig for å finne ny plassering og utforme og undertegne avtaler. Så snart dette er på plass skal alt være i orden.

HER KOMMER NY TERMINAL: Den nye terminalen som skal stå klar i 2017, vil utvide kapasiteten på Flesland fra dagens fem til oppunder ti millioner passasjerer årlig.
AVINOR