Helt tilbake i 2003 vedtok bystyret i Bergen å bygge parkeringsanlegget under dammen på Skansen. Siden den gang har saken gått gjennom en lang byråkratisk kvern. Først i går, syv år etter første vedtak, ble parkeringsanlegget banket igjennom på nytt i bystyret.

Men forsinkelsen koster. Ifølge Bergen parkeringsselskaps reviderte forprosjekt, vil det koste 48,6 millioner kroner å bygge de 193 parkeringsplassene i dag. Det er 19,4 millioner kroner mer enn det anlegget ville kostet om det hadde blitt bygget for syv år siden.

Dyrere å parkere

I går valgte bystyreflertallet også å skru opp prisen i garasjeanleggene i boligsonene i Bergen. Prisen eksklusiv moms øker fra 416 til 640 kroner

— En økning på 25 prosent vil svi for de beboerne som parkerer her, sier Aps Terje Ohnstad.

Han mener at bystyret ikke skulle skrudd opp prisen nå, men ventet til de hadde fått en sak om det såkalte boligsonefondet. Det har nemlig blitt hevdet at fondet, som skulle brukes til å bygge nye garasjeanlegg i boområdene, har gått til andre formål.

  • Før vi har fått dette som en sak i bystyret, kan vi ikke skru opp prisen. Dersom kommunen har brukt pengene i strid med tidligere vedtak, vil det være av stor betydning for hvilken betaling vi kan kreve fra beboerne, mener Ohnstad.

Ap stemte da også mot prisøkningen, selv om de sa ja til utbyggingen.

Byrådspartiene Frp, Høyre og KrF sørget likevel for at prisøkningen ble vedtatt. De åpnet riktig nok for at dette kunne endres når byrådets sak om boligsonefondet blir lagt frem.

Vil ikke bygge

Men det var ikke bare prisøkningen som skapte diskusjon i bystyret.

Utbyggingen under Skansedammen har vært blant de mest kontroversielle i Bergen de siste årene. Planene ble også midlertidig stanset av Riksantikvarens fredning. Det vedtaket ble senere opphevet av Miljøverndepartementet. Likevel var det noen som fortsatte kampen mot anlegget fra bystyrets talerstol.

Anders Skoglund (V) var blant dem.

— Skansen er et unikt kulturminne, og nå blir det utsatt for et stort inngrep. Det blir galt, særlig når vi vet at det finnes alternativer. Det er merkelig at flertallet i bystyret vedtar en slik utbygging, før en har en helhetlig parkeringsplan for Bergen sentrum, sa Skoglund.

  • Det parkeringsanlegget en bygger nå er dårlig og gammeldags. Jeg skjønner ikke hastverket med å bygge på et verneverdig område nå, sa Haakon Lønning Aarø (Sp).

Både han og Skoglund mente at en heller burde vente og se på mulighetene i det planlagte fløyenanlegget.

- Glad for det vi får

Men for flertallet var en ytterligere utsettelse uaktuelt.

  • Vi trenger dette anlegget for å få bort gateparkeringen. Vi skulle gjerne bygget større, men det viser seg å være vanskelig å utvide kapasiteten, sa Høyres Hilde Onarheim.

Egentlig ønsket Bergen parkering å utvide anlegget til 340 plasser. Historien til saken gjorde at bystyreflertallet ikke våget å gå en ny runde.

  • Behovet er nok større, men vi får være glad for det vi klarer å få til. Med tanke på at dette er et parkeringsanlegg, er nok dette det nærmeste vi kommer et miljøprosjekt, sa KrFs Terje Gilje.

Samtidig som bystyret vedtok bygging under Skansen, valgte de å trekke seg ut av Rothaugen-anlegget. Dette prosjektet vil de overlate fullt og helt til private å realisere nå som skansenanlegget blir bygget.