En nystartet «motstandsgruppe», Rådal Nærmiljøforening, har satt seg som mål å forhindre at tunnelen bli bygd.

— Tunnelen vil for alltid gjøre slutt på freden for dem som i dag bor langs Krohnåsveien, like bak Lagunen. Her ved sørenden av Apeltunvatnet skjermer høydedraget Krohnåsen både for utsikt og lyder, sier Rolf Sjursen i nærmiljøforeningen til Bergens Tidende.

Visste man det ikke, kunne man umulig innbille seg at Norges største kjøpesenter bare befant seg noen hundre spasermeter unna.

Snarvei fra Lagunen

Beboerne i Krohnåsveien innser behovet for å avlaste Apeltunveien, Hjorteveien og Sæterveien. Bergen kommune har nemlig ryddet plass til 1100 nye boliger i området Apeltun/Nøttveit/Rådal. Men de mener at en vei ut av området lenger sør i Rådal vil gjøre samme nytten.

— En vei gjennom Krohnåsen til Apeltun vil helt sikkert bli benyttet som gjennomgangsvei til og fra Lagunen. Du kan jo bare tenke deg, når tusenvis av biler står og stanger og skal fra Lagunen og ut i Fanaveien samtidig, vil mange velge det som synes å være minste motstands vei, nemlig «snarveien» gjennom Krohnåsen og mot byen via Apeltunveien og Sætervegen. Det vil skape et utålelig trafikkpress på lokalveiene i området, som ikke er bygget for dette. Dersom man legger tunnelen lenger sør, slik at den kommer ut i dalføret sør for Lagunen, vil det være langt mindre fristende å benytte den som snarvei, sier Terje Haugom i nærmiljøforeningen.

Innestengt

Planen om tunnel og ny vei ble vedtatt som reguleringsplan for over fire år siden, men teknisk direktør i Bergen Tomteselskap, Olav Totland, sier til Bergens Tidende at det ennå vil ta noen år før det kommer til bygging. 2007 eller deromkring.

Denne galgenfristen vil Rådal Nærmiljøforening utnytte for å få politikerne i Bergen til å endre standpunkt i saken. Samtidig er de veldig opptatt av å finne løsning for de stadig økende trafikkstrømmene til og forbi Lagunen.

— Det er vår vei, Krohnåsveien, som fører fra Fanaveien inn til Lagunen. Når trafikken står stille ut fra Laguneparken om ettermiddagen og kveldene, er vi som bor innerst i Krohnåsveien i praksis stengt inne. Vi er alltid nødt til å tenke nøye over når vi kan kjøre ut med bil og når vi kan kjøre hjem igjen, sier Vigdis Nordstrand i nærmiljøforeningen.

Henger sammen med E 39

Terje Haugom har laget et utkast til løsning som han for en del år siden presenterte for veikontoret i Fyllingsdalen. Vegkontoret er innstilt på at problemene må løses, men det hele ses i sammenheng med byggingen av ny E 39 fra Bergen til Os, som skal gå i tunnel fra Rådal via Hamre. Hvor fort denne planleggingen kommer i gang for alvor, vil avhenge av hvilken plass E 39 Bergen-Os får i Nasjonal Transportplan 2006-2015, som Stortinget skal vedta til våren. Hordaland og Bergen kjemper for at veien skal få plass snarest mulig etter 2006. Da må planleggingen av veien prioriteres på topp. Da forslaget til NT ble lagt frem i fjor sommer, var det snakk om tidligst etter 2010.

KAMPKLARE: Rådal Nærmiljøforening vil kjempe for å hindre tunnel fra Lagunen og inn til boligområdene på Apeltun/Smørås/Nøttveit. F.v. Leder Gunnar Bondhus, Anton Ørbeck, Rolf Sjursen og Vigdis Nordstrand.<br/>Foto: TOR HØVIK