— Vi ber om at folk velger å be om pass en annen dag enn fredag den 10.mai. Denne dagen har skolene og barnehagene fri. Vi vet av erfaring at mange foreldre tar barna med på passkontoret for å få nye pass, sier Øyvind Skarsten.

Flere timer i kø

Han er leder for kontrollseksjonen ved Hordaland politidistrikt. Sammen med kollega Ruth Tellevik vet de at dagen etter Kristi Himmelfartsdag brukes av mange til å skaffe nye pass til barna før sommerferien.

— Vanligvis er det mellom to og tre timer ventetid for å få pass denne dagen, sier Tellevik.

Politiet har tre ekstrahjelper på passkontoret nå. Likevel er det vanskelig å unngå køer.

— Alle som skal ha pass, må ta fingeravtrykk. Vi har fire biometrikiosker som blant annet brukes til registrering av fingeravtrykk. Det er stor pågang på disse, forteller Skarsten.

Torsdag er dagen

De to anbefaler publikum til å bruke andre dager til å skaffe seg pass. Hver torsdag er det utvidet åpningstid på politistasjonen i sentrum.

— Da holder vi åpent til klokken 17.00, sier Skarsten.

I Åsane er det også utvidet åpningstid hver torsdag ut juni. I Bergen vest er det langåpent 23. mai og 6. juni til klokken 18.00, mens politistasjonen i Fana holder åpent til klokken 18.00 13. juni.

— Hovedbudskapet vårt er at folk velger andre dager enn førstkommende fredag, understreker Skarsten.

Husk ID

De ber også om at foreldre som skal ha pass til barn under tre år tar med passfoto av dem. Dersom ikke begge foreldrene stiller med barna, må det skrives fullmakt fra den som ikke er med.

Her må det også leveres gyldig identifikasjon av forelderen, i tillegg til fullmakten.

Førerkort, bankkort eller pass godtas.

Det er også stor pågang for å få nødpass, men politiet krever nå at de som ber om nødpass, også viser frem billett på reisen de trenger passet til. Politiet anmoder publikum til å sjekke i god tid når passet utløper, slik at en i størst mulig grad unngår å bestille nødpass.

— Vi krever også to bilder når folk ber om nødpass, sier Tellevik.

USA spesielt

Nytt pass koster 450 kroner for personer over 16 år, og 270 for de som er under.

For de som skal til USA, kreves det maskinlesbare pass. Hvis navnet i passet ditt er skrevet for hånd, godtar ikke amerikanske myndigheter dette. Passet må også være gyldig seks måneder etter utreise fra USA.