Ifølge loven har du og jeg rett til å levere gratis 400 kilo farlig avfall hvert år. For å fange opp disse miljøbombene har BIR utplassert spesialcontainere på mange store bensinstasjoner.

En slik spesialcontainer sto i Rådalen så lenge Ragn Sells drev stasjonen på oppdrag fra BIR. Da BIR sa opp kontrakten, ble containeren fjernet.

Folk som kommer til Rådalen med tomme malingsspann må nå henvises til BIRs stasjoner eller nærmeste store bensinstasjon.

I juli skrev regionsjef Michal Forland i Ragn Sells til BIR Privat AS og ba om å få tilbake containeren.

«Regner med snarlig svar til miljøets beste», lød avslutningen på det knappe brevet.

Svaret fra markedssjef Ingrid Hitland var like knapt.

«BIR Privat har ved å flytte gjenvinningsstasjonen til Espehaugen avviklet all sin virksomhet i Rådalen. Vi ønsker derfor ikke å utplassere et mottak for farlig avfall her», skriver Hitland.

Til Bergens Tidende utdyper markedssjefen svaret:

— Slike containere er tiltenkt husholdninger, ikke bedrifter. Vi plasserer dem der folk ferdes og der containerne kan overvåkes. For eksempel på bensinstasjoner.

— Stasjonen i Rådalen er jo bemannet?

— Rådalen er for bedriftskunder. Derfor vil vi ikke plassere en container der.

— Dette er beviset på at gjenvinningsstasjonen har nesten bare privatkunder, sier Forland og holder opp en tre meter lang remse kvitteringer.

På den lange remsen er én kunde merket med rosa tusj. Det er en bedriftskunde.

— Vi tar imot nesten utelukkende privatkunder. Jeg har følelsen av at dette handler om at BIR helst ser oss stengt, sier Forland.

eirik brekke